SOS Bejrút

Vyhlašujeme mimořádnou humanitární sbírku pro oběti katastrofální exploze v libanonském Bejrútu. Vybrané peníze budou zaslány místnímu sboru Free Evangelical Church Beirut, s jehož vedoucími máme osobní vztahy a kteří dohlédnou na jejich distribuci potřebným. Prostředky budou použity zejména na akutní nákupy pitné vody, potravin a základních potřeb pro lidi, jejichž domovy byly zničeny či poškozeny při výbuchu.

Své dary můžete posílat na účet Nadačního fondu KMS č.ú. 577409193/0300 s var. symbolem 300 (Obecná humanitární pomoc). Pro oběti v Bejrútu použijeme veškerý výtěžek z tohoto střediska během příštích tří měsíců. Můžete využít také platební bránu PayPal:

„Co je platné, moji bratři, říká–li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit?  Budou–li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: Odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se, a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné?  Tak i víra: nemá–li skutky, je sama o sobě mrtvá.“ (Bible, Jakubův list 2:14-17)