Sbírka SOS Bejrút se stala velkou pomocí

Odeslali jsme do libanonského Bejrútu poslední částku z naší humanitární sbírky na pomoc obětem výbuchu. Celkem jsme mohli poslat místním křesťanům 13.700 USD, což je přes 300.000 korun. Naši místní sourozenci jsou za pomoc velmi vděčni. Využívají ji k pomoci konkrétním vytipovaným rodinám, které byly nejhůře postiženy následky výbuchu. Peníze jsou využívány zejména k nákupu potravin, pitné vody a stavebnin k opravě bytů. Přitom mají křesťané mnoho příležitostí ke svědectví.

Ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům!