Nové zprávy z Bejrútu

Bejrútští křesťané, kterým jsme poslali dohromady 13.700 USD z naší humanitární sbírky pro oběti výbuchu, nám poslali nové zprávy o využití naší pomoci. Bezprostředně po srpnové katastrofě začali pomáhat potřebným. Pomáhali s úklidem trosek, opravami nejvíce postižených domů a také se snažili postižené potěšovat a zvěstovat jim naději. V rámci první reakce opravili dvě církevní budovy v blízkosti přístavu a také pomohli opravit školu. Začali také prakticky pomáhat osmi rodinám z jejich společenství, které byly explozí bezprostředně zasaženy. Někteří přišli o bydlení, jiní utrpěli i fyzická zranění.

Příběh Feyrouz

 Jednou z postižených byla chudá osamělá žena Feyrouz.  Během výbuchu na ni doma spadl kus stropu a její dům byl těžce poškozen. Feyrouz nemohla vstát, protože si zlomila kyčel. Křesťané ji odvezli do nemocnice, a během její hospitalizace jí přestěhovali věci do jiného domu, protože ten její byl neopravitelný. Po návratu domů za ní docházejí s pravidelnou pomocí. Stav Feyrouz se pomalu zlepšuje, ale stále potřebuje modlitby i mnoho praktické pomoci.

Zahájení kampaně „Eyes on Beirut“

Po měsíci od výbuchu naplánovali místní křesťané další postup pomoci. Zorganizovali 8 týmů dobrovolníků, a každý z nich dostal přiděleno 10 rodin, kterým bude pomáhat po příštích 6 měsíců. Jedná se o rodiny nevěřících, nebo nominálních křesťanů. Součástí péče je praktická pomoc, budování vztahů i sdílení evangelia. Rodiny dostávají také určitou finanční pomoc, hygienické potřeby, potraviny, dárky pro děti, ale také Bible a křesťanské materiály.

První zkušenosti ukazují, že mnozí z těchto lidí se skrze osobní tragédii poprvé otevřeli pro hledání Boha. Chtějí odpovědi na své otázky a dychtivě naslouchají zprávě o Boží spáse v Kristu. Křesťané se jim učí naslouchat a provázet je na jejich cestě.

Příběh Marie

Marie má manžela a dvě dospělé děti, které právě ukončily školu a hledají práci. Marie sama přišla o práci před několika měsíci. Její manžel pracuje jako stavební dodavatel. Svůj poškozený dům si pronajímají. Na základě našich návštěv si Marie začala číst v Bibli.  Má spoustu otázek a je otevřena rozhovorům o Bohu.

Příběh Janet

Janet je svobodná a bydlí v pronajatém bytě. Její rodiče zemřeli a má jednoho bratra. Její bratr je ženatý, ale má spoustu problémů: Jeho žena je nemocná, jeho dcera zemřela a jeho syn před 30 lety emigroval. Ráda mluví hodně o Bohu, řekla nám, že už dlouho hledá pravého Boha. Byla velmi dojatá naším telefonátem, naší návštěvou a našimi modlitbami. Prosila nás, abychom ji dál navštěvovali, protože se cítí osamělá a traumatizovaná. Chce, abychom se za ni modlili. Slíbili jsme jí audio bibli, protože špatně vidí.

Příběh Maurice

Mauriceovi je 71 let. Je ženatý, ale nemá děti. V současné době vzhledem ke své finanční situaci nemá na splácení nájmu, a majitel se jej snaží vystěhovat. Je to laskavý muž a miluje Boha. Modlí se každou noc na balkóně a dívá se přitom na nebe. V minulosti studoval katolickou teologii.  Jeho bratr má nemocného syna a potřebuje modlitby. Při první návštěvě se nám ještě úplně neotevřel. Když jsme mu ale při odchodu dali finanční pomoc a řekli mu, že jej Ježíš miluje, rozplakal se dojetím.