Naše humanitární pomoc směřuje k válečným uprchlíkům na Ukrajině

Válka na Ukrajině nekončí, i když se dostala ze středu mediálního zájmu. Utrpení prostých lidí, kteří museli opustit své domovy ve válečné oblasti, je pořád stejné. A my se stále snažíme jim dle našich možností pomáhat prostřednictvím našeho misionáře Pavla Celý článek Naše humanitární pomoc směřuje k válečným uprchlíkům na Ukrajině

Podpořili jsme vzdělání pro děti uprchlíků v Libanonu

Členka naší správní rady Věra Miláčková má dlouhodobé kontakty s libanonskými křesťany. Byli jsme požádáni o pomoc s placením školného pro děti chudých uprchlíků ze Sýrie, které by jinak zůstaly bez vzdělání. Rozhodli jsme se takto jednorázově podpořit sedm konkrétních Celý článek Podpořili jsme vzdělání pro děti uprchlíků v Libanonu

Misie v Sandy Bay

Milí přátelé, děkujeme za vaše modlitby. S radostí a s vděčností píšeme tento dopis. S radostí, protože věříme, že misijní výjezd do Sandy Bay a Puerto Cabezas nese dobré ovoce a s vděčností, protože Bohu vděčíme za vše. Přijel k nám bratr Petr z Čech Celý článek Misie v Sandy Bay