„Pavel“

„Pavlovu“ službu můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 2700

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

„Pavel“ (z bezpečnostních důvodů neuvádíme skutečné jméno ani fotografii) měl po mnoho let na srdci službu muslimům. Absolvoval několik misijních výjezdů do muslimských zemí a nakonec našel svou službu na Sicílii, kde se po dlouhé roky snažil zvěstovat evangelium uprchlíkům přicházejícím ze severní Afriky.

V roce 2018 tuto službu ukončil a přijal, že jej Bůh volá do Izraele. V současné době sídlí v Jeruzalémě a ve spolupráci s místní křesťanskou organizací zvěstuje evangelium Židům, ale i nežidovským návštěvníkům města.

Nejnovější zprávy od „Pavla“: