Mešak Okumu

Mešak s rodinou

Mešakovu službu můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 600

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

Mešak pochází z Keni, ale studoval teologii v Čechách. V roce 1998 se vrátil do Keni, s českou církví a přáteli ale stále udržuje kontakt a pořád umí česky.

První léta v Keni léta strávil službou v muslimském městě Garissa, kde žijí převážně Somálci. Mešak tam vedl školu pro misijní pracovníky k muslimským etnikům. Po narození dvou dětí, Gedaliah a Marianne, se s manželkou Rose v roce 2000 přestěhovali do Ngong Hills. Mešak byl zodpovědný za evangelizační pracovníky organizace World Vision International. V září 2002 jeho žena Rose zemřela na následky autonehody. Sám se staral o své dvě malé děti až do srpna 2005, kdy se znovu oženil s křesťankou Jane, s níž se jim postupně narodilo několik dalších dětí.

Mešak vede místní sbor letniční církve ve městě Ngong Hills. Dále slouží u anglikánské misijní organizace Carlile College. Pracuje v jednom z největších chudinských slumů v Keni jménem Kibera. Žije zde okolo 600 tisíc lidí bez základní hygieny, mnoho z nich je závislých na drogách a alkoholu. Asi 70% jich je bez práce. Mešakovým hlavním úkolem je školit další pastory, jak efektivně sloužit těmto lidem. Jeho služba se postupně rozšířila také do dalších slumů v Nairobi a okolí.

Dále Mešak slouží při zakládání sborů mezi kočovnými Masaji. V roce 2006 jsme jeho prostřednictvím rozjeli také projekt podpory chudých a sirotků.

Nejnovější zprávy od Mešaka: