Naši misionáři

Naší nejdůležitější činností je vysílání křesťanských misionářů za hranice naší země. Naši misionáři zde nejrůznějšími způsoby zjevují lidem Boží lásku a snaží se jim ukázat cestu k věčné záchraně skrze víru v Ježíše Krista.

Podrobnosti o jednotlivých misionářích, jejich službě, a způsobech, jak je můžete podpořit, se dozvíte po kliknutí na jejich jméno níže.

V případě, že byste se chtěli pravidelně modlit za konkrétního misionáře, zkontaktujte prosím naši kancelář.