Čínští misionáři

Čínské misionáře můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 1100

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

V rámci tohoto projektu podporujeme ve spolupráci s misijní organizací Asia Harvest, jejíž vedoucí má dobré kontakty na vedoucí čínské podzemní církve, vysílání čínských a dalších jihoasijských evangelistů do nezasažených oblastí Číny i dalších zemí. Ti nesou vizi z Izajáše 49:12, že služebníci z Číny přijdou s evangeliem až do Jeruzaléma, přičemž budou muset projít muslimským světem.

Zmínění čínští vedoucí církve jsou odhodlání vyslat (a již roky vysílají) sto tisíc misionářů do zemí mezi Čínou a Jeruzalémem, aby šířili evangelium. Jelikož jde o země s vyhraněnými a nepřátelskými duchovními systémy (islám, komunismu, hinduismus, buddhismus), vědí, že to nebude lehké, a počítají s tím, že až 10% z vyslaných služebníků může na misii zemřít. Ale ti do toho jdou i s tímto vědomím, a v přípravách na vyslání trénují situace jako skok z prvního patra s rukama svázanýma za zády nebo vyskočení z jedoucího vlaku.

Jelikož Čína je pořád ještě relativně chudá a vzdálenost obrovské, Asia Harvest se snaží pomáhat s financováním těchto služebníků. Částkou 25 USD měsíčně lze spolufinancovat náklady na jídlo a cestovné jednoho vyslaného služebníka. Za cca 600 korun měsíčně tedy můžeš ty nebo tvůj sbor zajistit vyslání připraveného evangelisty do zemí, kde by většina z nás pravděpodobně vůbec nepřežila.

Nejnovější zprávy od čínských misionářů: