Podpora chudých a sirotků

Chudé a sirotky můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 610

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

Jedním z praktických projevů Boží lásky, ke kterým nás Pán Ježíš povolal, je pomáhat chudým a sirotkům. A dal nám zvláštní zaslíbení – pokud budeme takovým lidem prokazovat praktickou lásku, je to stejné, jako bychom prokázali lásku Kristu samotnému.

Ve spolupráci s naším misionářem v Keni Mešakem Okumu vytipováváme konkrétní chudé děti i mladé lidi, se kterými Mešak přichází do styku a kterým chybí prostředky na základní životní potřeby. Na jídlo, na oblečení, ale také na vzdělání. Mnozí z nich jsou sirotci, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nabízíme vám možnost takového člověka sponzorovat. Ke sponzorování se můžete rozhodnout sami, jako rodina, nebo třeba jako sbor či domácí skupinka. Můžete se rozhodnout pokrývat i jen část potřebných nákladů, pak vás ke sponzorování jednoho člověka spojíme několik.
Distribuci peněz mezi potřebné má na starosti výhradně Mešak, který má naši plnou důvěru a je pod naší pravidelnou kontrolou.

Přehled podporovaných sirotků

(detaily se zobrazí po kliknutí na příslušné jméno)

Grace Ongoya

Rok narození: 2000

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Clinton Odhiambo

Rok narození: 2000

Potřebná měsíční částka: 2.500 Kč


Felix Odhiambo

Rok narození: 2004

Potřebná měsíční částka: 2.500 Kč


Mercy Saumu

Rok narození: 1998

Potřebná měsíční částka: 2.500 Kč


Dendry Helen Akoth Ogindo

Rok narození: 1998

Potřebná měsíční částka: 2.500 Kč


Rachel Silviah Akinyi

Rok narození: 2003

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Arnold Mutsotso

Rok narození: 2013

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Jean Peters Makotsi

Rok narození: 2009

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Solomon Lemein Tapai

Rok narození: 2013

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Maya Olivia

Rok narození: 2015

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Musa Muktar

Rok narození: 2011

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


John Moses

Rok narození: 2012

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Alvin Khariri

Rok narození: 2012

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Beryl Jemai

Rok narození: 2012

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč


Shirley Adisa

Rok narození: 2016

Potřebná měsíční částka: 1.800 Kč

Naše další humanitární projekty: