Příběhy proměněných životů

Již po mnoho let sponzorujeme prostřednictvím našeho keňského misionáře Mešaka Okumu chudé a sirotky v Keni. Za tu dobu se z některých, které jsme začali podporovat jako malé děti, stali dospělí muži a ženy. Podívejme se společně na některé jejich životní příběhy:

Joel

Joel na začátku našeho sponzorování
Joel v lékárně v roce 2023

Joel se narodil v roce 1985. V roce 1997 mu zemřeli oba rodiče a on se jako nejstarší sourozenec musel ve svých 12 letech začít starat o svého mladšího bratra a čtyři sestry. Bylo to velice těžké a jeho sourozenci museli postupně kvůli chudobě odejít ze školy. Tehdy mu začal pomáhat Mešak a vlastně si jej adoptoval do rodiny jako dalšího syna. Na Mešakovu prosbu jsme začali Joele v roce 2007 podporovat. Díky naší podpoře mohl dokončit středoškolské vzdělání a začít studovat na vysoké škole farmacii. Mohl také podporovat své mladší sourozence.

Joelova cesta nebyla jednoduchá. Jeden čas musel kvůli přílišnému psychickému vypětí studium přerušit. Nakonec ale úspěšně získal bakalářský titul. Nedávno nám napsal:

Chtěl bych poděkovat všemohoucímu Bohu za to, že mě držel a nepustil. Děkuji také vaší misijní organizaci za to, že mi vrátila do života naději, když jsem byl ve zcela beznadějné situaci. V současné době jsem šťastně ženatý a máme dvě děti, syna Tonyho a dceru Miracle Dorcas. Pracuji jako farmaceut v lékárně. Pracovní doba je až 15 hodin denně a plat není vysoký, ale stále za to děkuji Bohu Sním o tom, že bych si jednou otevřel vlastní lékárnu.

V roce 2023 jsme se s ním mohli osobně setkat v lékárně, ve které pracuje. Znovu nám děkoval za to, že mu naše podpora dala šanci změnit život. Z chudého sirotka se stal zbožný a vzdělaný mladý muž, který je schopen starat se o svou rodinu a sloužit lidem kolem sebe.

Risper

Risper na začátku našeho sponzorování
Risper na vysoké škole

Risper se narodila roku 1995 v chudinském slumu. Měla sice oba rodiče, ale ti byli tak chudí, že nedokázali nakrmit všechny své děti. Od jejích tří let se tak o ni starali v rodině jednoho místního pastora.

Když bylo Risper 14 let, zařadili jsme ji do našeho programu podpory. Díky podpoře od českých dárců vystudovala postupně prestižní křesťanskou střední školu a následně zemědělskou univerzitu, kde získala bakalářský titul v oboru biotechnologie. Po škole nastoupila do zaměstnání v organizaci One Acre Fund, která pomáhá drobným farmářům správně hospodařit. Z dítěte bez budoucnosti se tak stal užitečný člověk, který má ve svém srdci navíc jasné svědectví o tom, co je to Boží láska v praxi.