Pavel Faul

Pavel Faul

Službu Pavla Faula můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300 s var. symboly 350 (pomoc v Cholmovci), 400 (pomoc zapomenutým služebníkům na Ukrajině) a 450 (vlastní Pavlova služba)

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

Pavel Faul je pastorem křesťanského sboru v Domažlicích. Výjezdům na Zakarpatskou Ukrajinu se věnuje již dlouhodobě a navázal zde řadu pevných osobních kontaktů.

Od roku 1998 pravidelně jezdí do vesnice Cholmovec v jižním cípu Zakarpatska, nedaleko od rumunsko-maďarských hranic. Slouží zde ve sboru církve Živého Boha. Pastor tohoto sboru Michal Zeldi zemřel v roce 2002 ve věku 45 let a zanechal po sobě ženu Iru a pět dětí. Pavel jeho rodině dlouhodobě finančně pomáhá. Cholmovecký sbor vznikl v roce 1996 v prostředí, které je proti evangeliu silně nepřátelské. Většinu členů ve sboru tvoří ženy, které prožívají často pro svoji víru různá protivenství a ústrky. Mnoho obyvatel je pravoslavného vyznání, které je v zakarpatských vesnicích spojeno s různými pověrami a okultismem. Ve sboru je mnoho lidí bez stálé práce. Většinou se živí sezónními pracemi v nedalekém Maďarsku a prací na svých domácích hospodářstvích. Často nemají peníze na základní lékařskou péči, a proto se Pavel snaží nechávat v tamním sboru vždy nějaké peníze ve fondu, ze kterého se platí výdaje za léky, porody, operace a další zákroky, které lidé ze sboru potřebují. Zemřelý pastor Michal Zeldi založil také romský sbor v asi 3 kilometry vzdáleném Černotisovu. Většina členů sboru jsou chudí a negramotní lidé, kteří nemají z lidského hlediska žádnou šanci najít si normální zaměstnání či se zařadit do většinové společnosti. Díky špatnému životnímu stylu, nedostatečné stravě a nedostatku peněz na léky a lékařskou pomoc je běžné, že někteří lidé nepřežijí zimu. I v tomto sboru se Pavel snaží pomáhat.

Další oblastí, ve které Pavel pravidelně slouží, jsou cikánské sbory v okolí Mukačeva. Pavel zde káže a vyučuje, modlí se za nemocné, vypomáhá potřebným finančně, a také se stará o místní křesťanské vedoucí.

Nejnovější zprávy od Pavla: