Manželé Dohnalovi

Službu Dohnalových můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 200

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

Od ledna 1996 žijí Jirka a Katka Dohnalovi s dětmi v istrijském městě Rovinj na severu Chorvatska. Jirka zde po mnoho let sloužil jako vedoucí místního sboru, který sám pomáhal zakládat. Je to čtvrtý existující evangelikální sbor na celé Istrii.

Po mnoho let Jirka tento sbor spolu s dalšími křesťany z Česka i z Chorvatska vedl. Snažili se zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu v Rovinji i okolí. Za dobu existence sboru v něm uvěřilo a bylo pokřtěno mnoho desítek lidí. Sbor se stal také vítanou prázdninovou oázou pro české křesťany na dovolené v Chorvatsku. Postupně se podařilo postavit sborovou budovu a také vychovávat místní vedoucí, kterým mohla být služba postupně předávána.

V roce 2018 Jirka předal vedení sboru místnímu vedoucímu Goranovi. Sám se začal více věnovat službě vedoucím sborů na celé Istrii. Jirkovou zásluhou protestantské církve na Istrii začaly spolupracovat a prokazovat si vzájemnou lásku. Začal také více sloužit vyhořelým křesťanským vedoucím z Česka.


Nejnovější zprávy od Dohnalových: