Jirka Dohnal vychovává nové kazatele

Náš chorvatský misionář Jirka Dohnal zahájil v Chorvatsku nový ročník biblické školy pro kazatele „Berea“.