Mešak Okumu vypráví, jak Boží láska v praxi proměnila alkoholika

Mešak s částí rodiny

Posílám mnoho pozdravů z Nairobi. Děkuji za vaši trvalou modlitbu a podporu, opravdu si toho vážím. Pokračoval jsem ve svých kurzech, kde školím pastory v efektivních metodách služby lidem kolem nich. Od ledna jsem mohl vyškolit 21 pastorů ve slumu Korogocho, 20 pastorů v Kakamega v západní Keni a 30 pastorů v Mt. Elgon poblíž hranic Keni a Ugandy. Bylo vzrušující vidět je činit pokání z toho, že nenásledovali Pána z celého srdce. Jedna z účastnic svědčila o tom, jak jí kurz zachránil manželství. Její manžel byl násilnický alkoholik. Když se dozvěděla, že projevováním lásky lidem, kteří se k nám chovají špatně, je Bůh může změnit, odešla domů a zjistila, že její opilý manžel spadl do kanalizační strouhy. Vytáhla ho odtamtud, bez výčitek jej dovedla domů a umyla. Manžela se skrze to Bůh dotkl natolik, že se úplně změnil. Nyní je z něj milující muž a sestra je v manželství velmi šťastná.

Děti se mají dobře a ve škole jsou až do dubna, kdy budou mít 3 týdny pauzu. Ohledně stavby nové střechy křesťanského centra v Baba Dogo začneme ve víře stavět s penězi, které jste v NFKMS zatím shromáždili (to je 8.000 USD – pozn. red.) a spolehneme se na Pána, že dodá zbytek (to je dalších 5.000 USD – pozn. red.).

V našem místním sboru se máme také dobře. Vybrali jsme už 10% prostředků na novou budovu a brzy chceme slavnostně položit základní kámen. Modlete se za to s námi.

Mešak Okumu

Pokud byste chtěli přispět na novou střechu křesťanského centra ve slumu Baba Dogo, můžete tak učinit na náš účet 577409193/0300 s var. symbolem 620, nebo pomocí portálu Darujme na této webové stránce. Děkujeme.

Poslední zprávy od Mešaka: