Naše misionářka Alena Krausová oslavila sedmnáctý rok služby v Izraeli

Drazí přátelé, děkuji vám za modlitby a veškerou podporu, která mi umožňuje sloužit v Izraeli už (pro mě samotnou neuvěřitelný) 17. rok. Můj návrat z dovolené v září 2021 se konal ve znamení u nás klesající, v Izraeli stoupající další vlny covidu. Nepředpokládala jsem, Celý článek Naše misionářka Alena Krausová oslavila sedmnáctý rok služby v Izraeli