Zprávy od Aleny Krausové z Izraele

Vážení a milí přátelé a podporovatelé Izraele, zdravím vás z letního Eilatu, později z Prahy. Tento dopis jsem začala psát v květnu před odletem na letní dovolenou do ČR. Ale vzhledem k maratonu posledních týdnů spojených s přijetím a zaučením nového dlouhodobého člena komunity, výcvikem mojí zástupkyně a vedením komunity s integrací čínských hostů, kteří se často střídali a skoro nikdo nemluvil anglicky, jsem ho nebyla schopna včas dokončit a rozeslat. Novým členem komunity je 70letý bratr Milan z ČR. Modleme se za něho, protože v tomto věku odejít ze země do podmínek horka v Eilatu, žít bez angličtiny v malé cizojazyčné komunitě, se závazkem nočních stráží, který na sebe vzal, předpokládá potřebu veliké Boží milosti. Moje zástupkyně na tři měsíce je také celkem nová v organizaci, i když s námi externě v průběhu let spolupracovala, takže její zaučení si vyžádalo asi týden intenzivní spolupráce a komunikace. S Číňany se dorozumívat a zapojit je do vize, modliteb a pomoci v domácnosti pomocí občas zmateného překladače byl skoro Sisyfův úkol, vzhledem k tomu, jak často se návštěvníci střídali. Nicméně to byl v této době stále ještě citelného nedostatku lidí jediný způsob, jak pokrýt nepřetržitou 24 hodinovou stráž. Musím dodat, že poznávat takhle zblízka asijskou mentalitu – Číňané u nás byli velmi pokorní, respektující, nekonfliktní, přátelští a pomazaní služebníci s darem služebnosti a dávání, jejich kuchyni – je skvělá, jejich kulturu – milují svoji zemi a národ, bylo pro mě obohacující a oblíbila jsem si je, stejně jako lidi z Tajwanu a Hong Kongu.
Celých devět měsíců před tímto hektickým závěrem sezóny uběhlo neuvěřitelným tempem a bylo to služebně nejvíce náročné období za celých šest let, kdy tady sloužím. Koncem září 2022 po mém návratu z tříměsíční dovolené jsme jeli celý tým (jsme tady k udržení nepřetržité 24hodinové stráže v posledních letech už jen 4 lidé) do Jeruzaléma na pomoc s organizováním a průběhem celosvětové konvokace. Jako každý předchozí rok jsem sloužila příchozím delegátům v týmu, který se stará o sluchátka na překlady. Znamená to prakticky, že stovky lidí je potřeba týmově obsloužit na začátku a na konci každého programu s vydáním a odebráním sluchátek k překladům do různých jazyků. Celá služba na konvokaci je každodenní maratón trvající deset dní, kdy odjíždíme do hotelu, kde konference probíhá, v 7 hodin ráno a vracíme se v noci kolem 23. hodiny. Už třetí den jsem prožila, že něco se mnou není v pořádku – obrovská nepřirozená únava a slabost a další den už jsem nevstala. Test na kovid byl pozitivní, takže jsem nemoc prodělala podruhé a čas konference v Jeruzalémě jsem strávila na pokoji v karanténě a léčila se.
Po návratu do Eilatu v říjnu nám začali ze základny JHOPFANu ihned posílat hosty, kteří se tady pak střídali několik následujících měsíců. Jimi se jednak doplňoval stav chybějících strážců k udržení 24/7. Jednak to byl trochu důsledek zrušení přijímáni hostů na základně v Jeruzalémě v důsledku kovidového období, které se po skončení neobnovilo v plném předchozím rozsahu. Mimo jiné hosty k nám poslali skupinu přímluvců z Nového Zélandu, kteří přejížděli do Egypta modlit se za národy podle vize Izaiáš 19. V tuto dobu nám počet hostů překonal kapacitu lůžek v bytě, takže někteří spali na balkóně. Vařit v malém kuchyňském koutě pro celkové 13 lidí spolu s organizací udržování stráží případně volného času hostů byla pro mě v omezených prostorách bytu skutečná několikadenní výzva. Po jejich odjezdu, stejně jako předchozí rok, přijeli naši arabští řemeslníci udělat nejnutnější technickou údržbu bytu. Koncem listopadu jsme měli v Jeruzalémě setkání celé komunity ze všech našich domů modliteb. Pastor Tom Hess položil během sdílení a vyučování nejsilnější důraz na hledání intimního vztahu s Kristem a jeho uctívání, jako nejdůležitější prvek duchovního života uprostřed celosvětových otřesů. Po této návštěvě jsem přišla o jednoho z dlouhodobých nočních strážců, který v Ejlatu strávil 4 roky. Nechali si ho v Jeruzalémě a v současné době čeká v Africe už řadu měsíců na vyřízení nového víza pro duchovní pracovníky.
Znovu začalo doplňování strážců střídajícími se hosty, což trvá s přestávkami doposud. Pro mě to představuje mnohem více práce a zátěže. Koncem roku jsme u nás hostili setkání asi 20ti pastorů z regionu jižního Izraele a začátkem roku 2023 skupiny přímluvců, které se u nás asi dva dny a dvě noci nepřetržitě po dvou hodinách střídaly v rámci probíhající konference pro mládež v Eilatu s účastí židovských a arabských bratrů a sester. Ještě v prosinci přijela na měsíc pomoci sestra Ivana z Prahy. Stihla se mnou, s komunitou a místním africkým pastorem a jeho ženou před odjezdem domů ještě oslavit moje 70. narozeniny večeří v hotelu. Nakonec nám sdělili, že večeře je zdarma jako přátelské gesto vůči našemu pastorovi, který tam pracuje a celé to se slevou předjednal. To bylo milé překvapení a dárek od Pána. Druhým dárkem byla v lednu cesta na Golany, kam mě pozval pastor Tom Hess oslavit moje narozeniny s další částí komunity v našem druhém domě modliteb Izaiáše 19 v Katzrinu, kde jsem ještě předtím nebyla. Nejprve jsme ovšem vyjeli lanovkou na horu Hermon, nejvyšší místo v Izraeli a chválili tam Pána. Celý pobyt pro mě byl výjimečným darem ke kulatým narozeninám, ale i k 18. roku modlitební služby v Izraeli. Moje dcera k tomu prohlásila: „Kdo v celém světě má takové privilegium, aby slavil svoje 70tiny na hoře Hermon na Golanech? “ V březnu u nás Michaela strávila deset dní dovolené. (Dostala jsem také jako dar výjimečně povolení k jejímu pobytu v komunitě, ale bez závazků šestihodinových stráží) Strávily jsme spolu hodně společného času. To předpokládalo moje noční stráže, aby dny byly volnější, ale stálo to za to. To mi také psychicky pomohlo překlenout čas k blížící se dovolené. Ona zase zblízka poznala, jak se žije v komunitě a účastnila se jedné hodiny společné stráže, pátečního šabatu v místní kongregaci a sobotní návštěvy církve.
Koncem roku ukončily svoji službu dvě sestry z USA, přišla mladá sestra z Afriky a střídají se krátkodobí dobrovolníci na pomoc k udržení stráží. Pokud by to někdo z vás prožil, že by nám tímto způsobem chtěl na 1- 3 měsíce na turistické vízum přijet pomoci, bude vítaný. Stále je nás málo, potřebujeme se za dlouhodobé dobrovolníky dále modlit. Také se modlím a vyhlížím svého budoucího nástupce. Věřím, že ho Bůh včas připraví a povolá, on je ten, který zaopatřuje. Finanční podmínky ke službě jsou náročné, ale pro Boha není nic nemožného.
Situace se vyvinula tak, že dopis dopisuji až skoro uprostřed mojí dovolené v ČR. V červnu jsem po příjezdu prožila, že se mám zúčastnit Dne modliteb s večerem věnovaným chválám a modlitbám za Židy a Izrael. Akce proběhla na bratislavském hradu a vřelé modlitby účastníků mě velmi povzbudily. Poté jsem přijala pozvání ke službě dlouholetou přímluvkyní za Izrael do sboru BJB na severu Čech. Obě cesty znamenaly také setkání s přáteli a několikadenní pobyty v krásné přírodě. Takže dovolená první měsíc byla spíše řetězem setkání, a proto mám zpoždění. Denně sleduji zprávy z Izraele a posílám aktuální modlitební podněty na moji WhatsApp skupinu.

Aktuální situace v Izraeli

Pravděpodobně jste zaznamenali, že předchozí sekulární liberální vláda vládnoucí poprvé v historii s podporou arabské strany padla. Nová vláda Benjamina Netanjahu je nejpravicovější v dějinách země a nejblíže Božím hodnotám, složená převážně z věřících a ortodoxních Židů – získala většinu 64 křesel ve 120tičlenném parlamentu. Také proto se proti ní od prvních dní zvedla tvrdá opozice, která začala organizovat ihned dlouhodobě velké demonstrace pod zástěrkou „záchrany demokracie“ s cílem tuto legitimně národem zvolenou vládu svrhnout. Záminkou se staly připravované soudní reformy. Pod vlivem manipulativní lživé propagandy, že Izraeli hrozí „diktatura jako v Iránu“ vycházely statisíce do ulic Tel Avivu, padly hrozby odstranění některých politiků a Netanjahua, hrozby pozvednutí zbraní na „obranu demokracie“, nastalo (placené) blokování letiště osobními auty, blokování svobodného pohybu politiků, hysterické výjevy a výlevy v Knesetu. Agrese se stupňovala do používání slovníku převzatého z německých dějin 40. let, což právě v Izraeli znělo absurdně. Tyto věci pronikly do vojska, takže některé elitní síly odmítly nastoupit k výcviku. Izrael stál ještě před několika týdny na prahu občanské války. Netanjahu jí zabránil tím, že zastavil postup soudních reforem ke schválení parlamentem, aby mohly projít vyjednáváním. Pokračující stále agresivnější demonstrace potvrdily, že cílem je svrhnout vládu. Národ je nebezpečně hluboce rozdělený. V podstatě probíhá ostrý duchovní boj o budoucí charakter Izraele – buď zachování židovské duchovní identity s židovskými mravními principy a tradicí nebo vítězství sekulárního liberalismu a progresivismu se všemu zvrácenými hodnotami západní společnosti, aby Izrael “byl jako ostatní národy“. Do toho byla země začátkem května napadená raketovým útokem Islámského džihádu z Gazy – vystřeleno více než 1500 raket, prvních 100 jako údajná pomsta za smrt vězněného teroristického vůdce, který podstoupil dlouhodobou hladovku v izraelském vězení a odmítl zdravotnickou pomoc. Některé spadly ještě v Gaze, jiné do moře. V dalších dnech během pokračujícího ostřelování Izrael rozhodl odstranit 6 hlavních vůdců teroristické organizace a po několika dnech nastalo příměří vyjednané Egyptem.
Dlouhodobým vnitřním problémem je již druhý rok pokračující teror zejména v Samaří, kde jsou odstřelovaní izraelští civilisté v projíždějících autech, ale také byly útoky v Jeruzalémě u synagogy, bomby na zastávce autobusu, najíždění autem do lidí v Tel Avivu a v Jeruzalémě. Izraelské obranné síly se snažily s pomocí tajných služeb odkrývat teroristické buňky v Samaří a zatýkat teroristy, ale útoků neubývalo. V podstatě je to dlouhé údobí intifády, ozbrojeného arabského odporu. Izrael se proto rozhodl poprvé od roku 2002 pro vojenskou operaci na území pod palestinskou samosprávou ve městě Jenin, odkud jen letos bylo vedeno 50 teroristických útoků a vystřeleny dvě rakety. V roce 2022 přišlo o život v důsledku teroru 31 izraelských civilistů, letos již kolem 30. Operace s názvem Dům a zahrada s použitím pozemních sil i letectva trvala tři dny a jediný arabský civilista nepřišel o život. Armáda předem vyzvala tisíce obyvatel, aby dočasně opustili své domovy kvůli možnému ohrožení z bojů především proto, že teroristé používají obyvatele jako živé štíty. Jejich základny jsou v mešitách, nemocnicích, školách, civilních domech v podzemí nebo vedle nich. Během vojenské operace armáda objevila a zlikvidovala laboratoře na výrobu bomb a tuny výbušnin, množství zbraní a domácky vyrobených raket včetně odpalovacích zařízení a vojenské výbavy. V bojích přišlo o život 12 ozbrojených teroristů, z nichž 4 byli nezletilí a jeden izraelský voják. Následně došlo k útoku v Tel Avivu, kde bylo nájezdem auta do lidí a střelbou zraněno deset lidí včetně těhotné ženy, která přišla o dítě. Média ve světě mluví o předpokládané pomstě a cyklu násilí. Nejde o cyklus násilí, kde jsou morálně rovnocenné obě strany. Jde o vraždění civilistů a snahy Izraele tomuto vraždění předejít. Přesto se představitelé EU a OSN vyjádřili ohledně akce kriticky jako o nepřiměřeném použití síly bez ohledu na opatření, kdy nezahynuli žádní civilisté.
V této složité situaci narůstá napětí s Iránem. Izrael pravidelně bombarduje iránské základny, skladiště raket, konvoje zbraní v Sýrii, to vše dodávané Hizballáhu na severu. V posledních týdnech od raketového útoku se Izrael otevřeně vyjadřuje, že očekává velkou válku současně na více frontách a připravuje se na ni. Netají se dlouhodobě s tím, že nedopustí, aby Irán dosáhl výroby nukleárních zbraní, což představuje nevyhnutelný preemptivní útok na nukleární zařízení v Iránu. Hrozba války ze strany Hizballáhu na severu se zdá být nejblíž – mezinárodní síly UNIFIL na severní hranici, které mají sloužit k prevenci konfliktu naznačují možnost evakuace hranic do 48hodin. Podle posledních zpráv několik desítek libanonských vojáků a střelců Hizballáhu překročilo minulý týden hranice do izraelské oblasti poblíž kibucu Menara v severní Galileji.

Modlitební podněty:
1) Moudrost a strategie pro vojenské a vládní činitele ve spolupráci s policií a tajnými službami v dalších opatření ke zvýšení vnitřní bezpečnosti Izraele
2) Odhalení všech plánů nepřátel, bdělost a připravenost
3) Boží ochrana legitimně zvolené vlády a jejích představitelů, jejich rodin
4) Boží dohled při prosazení soudních reforem v takové podobě, aby byly v souladu s Boží vůlí a vyvážily demokracii v Izraeli
5) Modleme se, aby všechny tyto složité a rizikové faktory a okolnosti vedly národ Izrael k Bohu
6) Modleme se, aby veškeré nezákonné, agresivní a anarchistické akce při demonstracích byly vyšetřeny a jejich aktivisté nesli odpovědnost před zákonem

Alena Krausová

Poslední zprávy od Aleny: