Petr a Veronika Tiší

Veronika a Petr Tiší

Službu Tichých můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 900

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

V roce 1998 Petr s Veronikou přijali povolání do služby uživatelům drog a alkoholikům v rámci mezinárodní komunity Betel. Betel International je síť křesťanských komunit, která celosvětově pomáhá uživatelům drog, alkoholikům, prostitutkám a lidem bez domova přestat brát, vytrvat v abstinenci a žít spokojený život. Od počátku činnosti Betelu ve Španělsku v roce 1985 bylo založeno přes 80 úspěšně fungujících komunit ve 24 zemích, jimiž prošlo přes 180 000 lidí.

Způsob práce Betelu zaujal Tiché natolik, že se rozhodli zůstat v jeho komunitě v Birminghamu na rok jako dobrovolníci. Z tohoto pobytu se nakonec stal studijní tréninkový pobyt ve dvou komunitách v Británii, který trval 7 let, a roční pobyt v Rusku, kde pomohli založit komunitu, ve které se nyní léčí kolem 150 lidí. Při práci se závislými muži a ženami v zahraničí po boku zkušených pracovníků získali potřebné dovednosti a na podzim roku 2005 založili komunitu v Kralupech nad Vltavou. Tiší mají dvě děti – Jakuba a Hanku.

Současnost:

Petr a Veronika vedou křesťanskou svépomocnou komunitu BÉTEL CZ, která zajišťuje pobytovou léčbu pro muže i ženy ve věku od 18 do 40 let, kteří se chtějí zbavit své závislosti na návykových látkách. Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt takový životní styl, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce. Každý člen komunity, ať už zde stráví den, měsíc či několik let, se seznámí s dobrou zprávou o spasení v Ježíši Kristu. Do současnosti prošlo komunitou přes 200 lidí. S Tichými udržuje kontakt asi dvacet bývalých členů komunity, kteří úspěšně a prokazatelně abstinují.

Nejnovější zprávy od Tichých: