Biblická škola Jižní Súdán

Projekt můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 3300

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

V rámci tohoto projektu podporujeme aktivity Spolku pro Jižní Súdán (SJS) v oblasti vzdělávání místních křesťanů.

SJS byl založen v roce 2015, kdy na něj o. s. Isachar (sdružení severočeských sborů KS a CB) převedlo svůj misijní projekt v Jižním Súdánu. Klíčovou osobou pro spolupráci v Jižním Súdánu je Bernard Balmoi Oringa, arcibiskup jihosúdánské Episkopální církve (ECS), který působí ve Východní Equatorii. Ten požádal především o biblické vzdělávání vedoucích služebníků v církvi. Uvědomuje si, že ve válkou zpustošené zemi (občanské války 1956 – 2006 a 2013 – 2018) jsou obrovské potřeby a zároveň bezedné možnosti, jak „utopit“ peníze. Nechce mrhat prostředky, ale naopak, chce je soustředit na budování lidského potenciálu, s tím, že oni už si pak poradí. Církev je mladá, vyrostla za probuzení v 80. a 90. létech, ale ani mnozí pastoři neumí číst, nebo nemají Bible ve vlastním jazyce, a když v angličtině, tak neumí anglicky.

Od roku 2012 (pokud to bezpečnostní situace dovolila) pořádají čeští křesťané krátkodobé misijní výpravy s vyučovacím programem. Studenti se buď sjíždějí do Toritu, hlavního města Východní Equatorie, nebo je Češi vyjíždějí vyučovat do církví v Narus, Kopoetě, Magwi, Nimule. Absolventi těchto biblických kurzů slouží jako pastoři i biskupové, diakoni a diakonky, vedoucí mládeží a učitelé nedělních škol. Z této fáze improvizovaného vyučování je snaha postupně přejít k systematickému vzdělávání v biblické škole. Pro ni byla zakoupena parcela asi 2 ½ km2 na strategickém místě v Ame při jediné asfaltové silnici v celé zemi mezi hlavním městem Jubou a Nimule. Jedná se o bývalý uprchlický tábor. Dnes to jsou jen ruiny zarostlé v buši. Už byl ale opraven první domek a v plánu je postupně vybudovat celý areál. I v současných podmínkách jsou pořádána improvizovaná vyučování.

Celkový záběr misie je širší. SJS podporuje také sirotčinec, základní školu, kliniku, během občanské války a hladomoru spolupracovali na dodávkách potravinové humanitární pomoci. Po skončení války se ale chtějí znovu vrátit hlavně k biblickému vyučování.

Podpora NFKMS bude použita na budování biblické školy v Ame.

Nejnovější zprávy z projektu: