O nás

Věříme tomu, že existuje Bůh, který stvořil každého člověka. Stvořil jej z lásky, ke svému obrazu a ke vztahu se sebou samým. Tento vztah byl tragicky poničen lidským hříchem. Bůh nás ale tolik miloval, že poslal na zem v lidském těle svého vlastního syna, Ježíše Krista. Ježíš se dobrovolně nechal zabít na kříži, aby svou prolitou krví zaplatil za každý lidský hřích. Nezůstal v hrobě, ale třetího dne byl vzkříšen z mrtvých a vrátil se k Otci do nebe, kde čeká na den, kdy se vrátí zpět na zem ujmout se vlády.

Bible říká, že každému, kdo této zvěsti uvěří a stane se Ježíšovým následovníkem, Bůh odpustí všechny jeho hříchy, přijme jej za svého syna či dceru a dá mu jistotu věčného života. Sami jsme této zprávě uvěřili a od základu to změnilo naše životy.

Bible také říká, že Kristovi učedníci mají jít ke všem národům a zvěstovat tuto dobrou zprávu – evangelium – každému člověku. Mají se modlit za nemocné, vyhánět démony a křísit mrtvé. Stejně tak mají pomáhat chudým a potřebným a všemi způsoby zjevovat lidem Boží lásku. Někdy se tomu říká misie.

Vzali jsme toto poslání vážně. Jsme česká křesťanská organizace, která již od roku 1995 podporuje misii českých křesťanů a české církve. Vysíláme dlouhodobé i krátkodobé misionáře do různých míst po celém světě. Také různými způsoby podporujeme chudé a potřebné a snažíme se povzbuzovat českou církev k misii.

Pokud sami uvažujete o misii, můžete nás zkontaktovat a zkonzultovat s námi své plány. Možná vám budeme schopni pomoci, možná vám doporučíme některou jinou organizaci.

Naším prostřednictvím můžete také misii podporovat modlitebně, praktickou pomocí či finančně. Každý misionář potřebuje mnoho lidi, kteří za ním tímto způsobem stojí. Můžeme vám zaručit, že někde je místo i pro vás.