Ve stopách Moravských bratří

Moravský kostel v Puerto Cabezas

Naši nikaragujští misionáři Klingerovi vyrazili znovu na misijní výjezd. A na každém kroku se na něm setkávali s dědictvím Moravských bratří.

Zbyněk s místním křesťanem Ricardem znovu vyrazil na misijní výjezd – tentokrát do Puerto Cabezas (Bilwi) a do Sandy Bay norte. Ricardo přijel z Bosawas za námi do Jinotegy a odjeli spolu se Zbyňkem nejdříve do Managuy a odtamtud starým školním autobusem do Puerto Cabezas. Cesta trvala 13 hodin a je to vždy velká milost, když cestující dorazí do cíle. Autobusy se extrémně přetěžují cestujícími i nákladem, často mají poruchy a někdy ani nedojedou.

Puerto Cabezas – Bilwi

Bilwi je domorodý název města Puerto Cabezas. Má asi 130 000 obyvatel. Leží na severo východě Nikaraguy na atlantickém pobřeží, přesněji na pobřeží Karibského moře. Bilwi znamená had. Když se v Čechách řekne Karibik, člověku v mysli vyvstane obrázek z katalogů cestovních kanceláří. Bílý písek na pláži, vysoké kokosové palmy, klidné azurové moře, a ještě dvě prázdná lehátková křesla, jen usednout. Když se u nás doma řekne Karibik, vyvstane nám obraz „hurakány“, vichru všechno ničícího, a když zrovna není hurikán, tak bláto, komáři, latríny a chudoba. Pokud ve městech nikaragujského Karibiku jsou vidět hezké bohaté domy, je to většinou dům nějakých cizinců, nebo to jsou domy z drog. Když se z Kolumbie pašují drogy po moři, a loď se potopí, nebo musí posádka naházet náklad do moře, občas takový náklad přistane u nikaragujských břehů Karibského moře a z toho si pak lidé postaví hezké bohaté domy.

Puerto Cabezas a Moravská církev

Roku 1847 přišli bratři z Herrnhutu (Moravská církev) i do Nikaraguy, kde pokřtili největší a nejsilnější indiánský kmen Miskitů. Dnes je Moravská církev jednou z nejsilnější církví na Karibském pobřeží Nikaraguy. Den upálení Mistra Jana Husa je památným dnem, který byl v karibském regionu Nikaraguy oficiálně uznaným svátkem. To je jeden z nejsilnějších dojmů pro Čecha pro křesťana, když navštíví Puerto Cabezas. Stopy Moravských bratří jsou tam úplně všude. A vlastně celé pobřeží nikaragujského Karibiku je ovlivněné jejich misií.

Zbyněk s Ricardem bydleli v Puerto Cabezas u jedné křesťanské rodiny a hned naproti jejich domu na pozemku Moravské církve byla busta Jana Husa. Sestra Pavla (právě z té křesťanské rodiny) vyprávěla Zbyňkovi o tom, že v mládí bydlela v jedné menší komunitě a pamatovala si, že na jednom náhrobním kameni bylo jméno, a pod tím napsáno „Czechoslovakia“. Jsme hrdí, že o naší zemi se ví v souvislosti s misií.

Busta Jana Husa v Puerto Cabezas

Naše misie už několik let spolupracuje s bratrem Ricardem, je domorodec miskito, a zná dobře španělský jazyk. V Karibské oblasti se mluví převážně miskito. Puerto Cabezas neboli Bilwi je jakési hlavní město domorodců miskito. A v Sandy Bay norte se pak španělsky už téměř nedomluvíte. Díky kontaktům bratra Ricarda byli Ricardo a Zbyněk, misionero Checo, očekáváni. V Puerto Cabezas je vřele přijal biskup církve Iglesia de Dios. Bratři mohli kázat ve 2 církvích. Pak odjeli do Sandy Bay norte. Z Puerto Cabezas do Sandy Bay se jede 2 hodiny po kraji moře rychlou lodí tzv pangou. Podívejte se na video:

Sandy Bay

Sandy Bay je shluk různých obydlených čtvrtí navzájem propojených můstky a pěšinami nebo lodním spojením. Je to místo osídlené jen domorodci miskito, Nikaragujci tam nejsou. Pro miskito má toto místo zvláštní význam tím, že jsou velmi oddělení od zbytku Nikaraguy a v podstatě sami pro sebe. V Sandy Bay už jsou křesťanské církve, ale je tam velký problém s drogami. Je to v podstatě na drogové trase. Další výjimečná věc v Sandy Bay, že je tam mnoho nemocných cukrovkou a lidé tam na cukrovku hodně umírají.
I v Sandy Bay církev bratry očekávala. Bylo svolané setkání všech pastorů a církevních lídrů v Sandy Bay. Zúčastnilo se asi kolem 100 lidí. Zbyněk představil naší misii, mluvil o naší práci tady v Nikaragui a sdílel náš plán přijet v říjnu do Sandy Bay uspořádat veřejnou evangelizaci. Ricardo vše překládal. Bratři (Zbyněk a Ricardo) také kázali Boží Slovo. Během jejich pobytu kázali ve 3 církvích celkem na 6 shromážděních. Také navštěvovali lidi po domech. Kázali evangelium, modlili se za nemocné. 3 lidé se smířili s Kristem a 6 lidí přijalo Pána Ježíše Krista a nechali se pokřtít ve vodě. Video ze křtů:

Během pobytu Zbyňka a Ricarda v Sandy Bay našli bratři místo, kde pravděpodobně budeme kázat v říjnu. Mělo by to být ve čtvrti, která se jmenuje Ninayari. Je to největší a zároveň centrální čtvrť v centru Sandy Bay. Také bratři získali kontakty ke spolupráci na říjnovou evangelizaci. Když se bratři vraceli pangou (lodí, motorovým člunem) ze Sandy Bay do Puerto Cabezas jeli protisměru a tak jim slaná mořská voda stříkala 2 hodiny do očí. Následující den je oči hodně pálily.
Video z fotografií z pobytu Sandy Bay:


Zbyňkovo krátké (5 minutové) svědectví:


Na misijní výjezd v říjnu se k nám chystá přijet i Petr z Prahy. Ještě není jisté, jestli s námi v říjnu pojede Ricardo jako překladatel. Rádi bychom našli dalšího překladatele, prosím, modlete se za něj s námi.

Co je před námi

Začátkem července budeme kázat v horách v církvi Asambleas de Dios asi 2 hodiny autem od Jinotegy. V červenci jsou tady v Nikaragui školní prázdniny. Trvají jen 14 dní. Jak už jsme psali v předchozím dopise, chceme jet společně celá rodina na cca 7-10 denní misijní výjezd. Pojedeme opět na karibskou stranu do Laguny Perlas. Tentokrát pojedeme naším autem. V Laguně Perlas a jejím okolí jsou komunity miskito. Dostali jsme kontakt na sestru Heidi, misionářku církve Asambleas de Dios (pod záštitou této církve zde pracujeme). Heidi bydlí v Kukrahil asi 30 km od Laguny Perlas a právě začala misijní dílo mezi miskito v komunitách Awas a Raitipura. Heidi je misikita. Společně s Heidi a ještě jedním bratrem miskito budeme chodit dům po domu. Budeme kázat evangelium, modlit se za nemocné a rozdávat USB s miskito kázáním a biblickým vyučováním. V neděli pak budeme kázat v církvi v Calderonu, kde byla Pavla v květnu.
Jinak se nám daří díky Bohu dobře. Jsme nadšení z Božích cest. Moc vám děkujeme za každou vaší modlitbu, kterou se s námi modlíte ve shodě.
vážíme si vaší víry, děkujeme že nám důvěřujete v misii Ježíše Krista

v lásce Zbyněk, Pavla, Eliška Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerových: