Alena Krausová se modlí za izraelská města

Naše modlitební misionářka v Izraeli Alena Krausová píše o své současné službě:

Zdravím vás všechny z Eilatu, kde nám začalo letní počasí, teploty se šplhají ke 40ti stupňům, takže očekáváme, že město bude zřejmě brzy zaplaveno turisty. Zmínila jsem v minulém dopise, že napíšu více o nové nebo spíš rozšířené vizi JHOPFANu ohledně Izraele. Vytvořili jsme seznam 100 izraelských židovských a arabských měst s počtem obyvatel nad 10 000. V současné době spolupracující pastoři v jednotlivých městech zpracovávají jejich duchovní mapování a historii. Cílem je, aby každé z těchto měst bylo v budoucnu adoptováno jedním národem, tedy křesťany ze stovky národů, které s námi spolupracují a modlí se za Izrael. Kniha o duchovním pozadí a historii měst by měla sloužit jako pomoc k strategickým modlitbám za tato města. Vznikne tak zcela konkrétní praktická možnost, abychom jako křesťané z pohanů stáli v mezeře za Izraelem a modlili se za proniknutí celé země evangeliem. Věříme, že takto přijde do Izraele duchovní průlom a probuzení jako přímý důsledek této modlitební strategie. Modlitby za Izrael a pokoj pro Jeruzalém jsou biblickým mandátem celé církve Kristovy v celém světě (Žalm 122).
Tady v komunitě v Eilatu se ve společných strážích denně modlíme za jedno až dvě města z oblasti Judy tj. celého jižního Izraele, která je naším svěřeným územím. Za měsíc tak obsáhneme modlitebně všechna tato města, kterých je kolem třiceti. Máme také jmenný seznam všech pastorů z měst v oblasti Judy, které rovněž modlitebně přikrýváme. Modlitební dům v Jeruzalémě obsáhne města středního Izraele a náš další modlitební dům v Katzrinu pod Golany pokrývá modlitebně města severního Izraele. Spolu s modlitebním domem na severu pokrýváme každý měsíc modlitebně podobně také 33 muslimských národů vize Izaiáše 19. Naším duchovním mandátem zde v Eilatu jsou národy Arabského poloostrova a severní Afriky.
Blíží se moje letošní dovolená, která by měla dle dohody trvat tři měsíce od června do konce srpna. Prosím, modlete se za náhradu za mě ve vedení domu, což je při stále ještě velmi nízkém počtu dobrovolníků ve všech našich domech modliteb v Izraeli velká výzva a příležitost pro zázrak.

Alena Krausová

Službu Aleny Krausové můžete finančně podpořit na našem účtu č. 577409193/0300, var. s.: 1400, nebo pomocí portálu Darujme.cz na této stránce.

Poslední zprávy od Aleny: