Na ukrajinské oběti války jsme již vybrali přes milión korun

Na naši humanitární sbírce na pomoc ukrajinským obětem války jsme již vybrali přes milión korun! Děkujeme všem obětavým dárcům. Z našich peněz právě teď dostávají prostřednictvím místní církve potraviny stovky uprchlíků v zakarpatské Svaljavě, Beregovu, Mukačevu, Cholmoku, Viloku, Sjurte, Sobotinu, Begani, Zapsonu a na dalších místech. Zároveň s tímto praktickým svědectvím o Boží lásce slyší od místních křesťanů i evangelium. Naše sbírka stále pokračuje, můžete přispívat na náš účet 577409193/0300 s var. symbolem 300, nebo pomocí portálu Darujme.cz na našem webu na projekt „Obecná humanitární pomoc“.