Naše misionářka Alena Krausová oslavila sedmnáctý rok služby v Izraeli

Alena na balkónu modlitebního domu v Eilatu

Drazí přátelé, děkuji vám za modlitby a veškerou podporu, která mi umožňuje sloužit v Izraeli už (pro mě samotnou neuvěřitelný) 17. rok. Můj návrat z dovolené v září 2021 se konal ve znamení u nás klesající, v Izraeli stoupající další vlny covidu. Nepředpokládala jsem, že mě nepustí ani uvnitř země do letadla, abych mohla s přestupem doletět do základny v Eilatu. Tento informační detail moje organizace zapomněla zjistit, jen mi vzkázala, abych si koupila letenku na přestup. Takže jsem uvízla po příletu a absolvování testu s barevným náramkem na ruce, který znamenal zákaz použití jakéhokoliv veřejného dopravního prostředku, další 4 hodiny na letišti, (doba letu z Prahy do Tel Avivu) od 4 do 8 ráno. Tedy, než se z našeho domu modliteb v Jeruzalémě podařilo zajistit pro mě soukromé auto, které mě vezlo další 4 hodiny pouští rovnou do domu modliteb v Eilatu. Následovala 14tidenní karanténa uzavření na pokoji. Odpočinek po hektické dovolené a nečekaně dlouhé cestě mi nebyl proti mysli. Během této doby probíhala naše online konvokace, což mi pomohlo užitečně strávit čas sledováním vstupů ohledně duchovního dění ve světě.

Poté nastalo střídání strážců v domě. V polovině září přiletěla na půl roku sestra Jitka a koncem října na tři měsíce Margit, která právě odletěla domů. Jitka pak končí v polovině března. Obě české sestry byly pro mě velkým požehnáním, pomocí a radostí, že můžu mluvit a sdílet se česky. Margit navíc takto přiletěla vypomoci krátkodobě již sedmým rokem.

 Tím se dostáváme na otázku hledání nových strážců, kteří by sestry nahradili.  Po dvou letech „covidového výpadku“ máme stále ještě velký nedostatek lidí a hledáme nové, jak krátkodobé strážce na turistické tříměsíční vízum, tak i mladé lidi od 20ti let jako dlouhodobé strážce na 1-2 roky služby dobrovolníků. Od 1.března Izrael po dvou letech otevřel volný vstup do země a zrušil podmínku očkování. Předpokladem služby je jistota Božího povolání, duchovní přikrytí vedením sboru a finanční přikrytí. V případě zájmu kontaktujte kancelář NFKMS.

Začátkem listopadu jsme po sedmi letech fungování našeho modlitebního bytu přivítali a hostili po dva dny dva arabské bratry, kteří přijeli pomoci s novými výplněmi v podlaze a na balkoně a odstraněním různých závad. Začátkem prosince jsme v našem bytě hostili na půldenním setkání 20 pastorů a vedoucích z jižního Izraele, kteří u nás měli své setkání s vedoucím organizace Tomem Hessem. Bylo to pro nás jako odměna, moci pohostit a setkat se s lidmi, za které se postupně jmenovitě denně modlíme. Hned poté následovala konvokace pro mládež v Eilatu. Pro nás v komunitě to znamenalo, že nám sem po dva dny a dvě noci proudily skupiny účastníků, které se vždy po dvou hodinách střídaly v modlitbách. Zajímavá pro nás byla modlitební účast teenagerů, které sem přivedli pozdě večer, a duchovní práce s nimi. Bylo to jako doslovné naplnění vidění, které někdo o mně dostal před mnoha lety v biblické škole užívání duchovních darů v KS Praha. Tehdejší výklad zněl, že se to vztahuje k budoucí službě ohledně Židů.

 K Vánocům jsme letos jako dar a překvapení od Pána dostali výjezd k Mrtvému moři v rámci setkání s naší jeruzalémskou komunitou. Byl nádherný teplý den koncem prosince, takže bylo možné i koupání. Pastor Tom Hess se mnou hodinu sdílel prohloubení vize v duchovní službě Izraeli, kterou začal v celém minulém roce prakticky naplňovat.

Alena Krausová

Poslední zprávy od Aleny: