Ředitelka keňského křesťanského centra dojatě děkuje za naši pomoc s opravou střechy

Opravená střecha nad částí střediska

Před časem jsme vás požádali o pomoc s opravou střechy křesťanského centra v keňském slumu Baba Dogo, které dlouhodobě podporujeme skrze našeho místního misionáře Mešaka Okumu. Střecha byla v havarijním stavu a ohrožovala provoz střediska, které nabízí chudým dětem ze slumu často jejich jediné teplé jídlo za den, školní vzdělání a také svépomocné školící kursy pro dospělé.

Střecha před opravou

Na začátku roku jsme poslali do Keni dosud vybraných 8.000 USD. Podařilo se za ně zpevnit část budovy a postavit nad ní novou střešní desku. Ředitelka školy Joan nám napsala:

„Moc děkujeme za váš dar, který nám umožnil postavit novou střechu nad částí centra. Bez vás bychom to nikdy nemohli uskutečnit. V minulosti jsme mnohokrát museli požádat žáky, aby šli domů, než začne pršet. Někdy jsme museli všechny shromáždit na jedno místo, kde na ně nepršelo. Pršelo nám na učebnice, což nám znemožňovalo jejich používání, a bylo mnoho absencí z důvodu nemoci.
Vaše pomoc přišla v pravý čas. Dokončili jsme střechu krátce předtím, než naši zemi zasáhly velké deště spojené s povodněmi. Připadá nám, že k vám Bůh mluvil jako k Noemu, abyste udělali správnou věc ve správný čas.
Co můžeme říci? Chybí nám slova, abychom vyjádřili všechnu naši radost. Nic nemůže změřit naši vděčnost za vaši lásku a pomoc. Děkujeme, že jste nám pomohli v naší nouzi.
DĚKUJEME VÁM A NECHŤ VÁM BŮH BOHATĚ ŽEHNÁ. KÉŽ SI BŮH NA TENTO SKUTEK VZPOMENE A ODPOVÍ VÁM POKAŽDÉ, KDYŽ BUDETE V NOUZI. VAŠE RODINY KÉŽ JSOU POŽEHNÁNY A VAŠE POKOLENÍ AŤ SE MŮŽE TĚŠIT Z PLODŮ VAŠÍ LASKAVOSTI, KDYŽ JSTE UMOŽNILI NAŠÍ ŠKOLE ZAZÁŘIT PRO KRISTA. NAŠE MODLITBY JSOU STÁLE S VÁMI!“

Opravená část střechy

Naše sbírka na dokončení opravy stále pokračuje. Můžete na ni přispět na náš účet:

577409193/0300, var. s.: 620

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky. Děkujeme!