Radka Rusínová má nové přírůstky na farmě

Radka s manželem Benem

Drahé sestry a bratři, všechny vás moc zdravíme, jsem zde opět s informacemi o dění na naší farmě a o našem misijním projektu.

Po mém návratu z nemocnice jsem zjistila, že nám chybí slepice, značná část králíků, kachen i hus. Byly, žel, ukradeny, pravděpodobně naším zaměstnancem.
S napětím jsme toužebně očekávali narození kůzlátka. Byly jsme plni očekávání, zda to bude sameček, nebo samička. V období předpokládaného porodu, kdy koza jevila známky, že porodí každou hodinou, nás takto natahovala a napínala více než deset dní. Po celý ten čas jsme kvůli ní každou hodinu vstávali a chodili jí kontrolovat. (Koza jedna!) Koza jménem Čumpelíková si počkala na den, kdy já nebudu doma (jela jsem pro naší návštěvu z nadačního fondu KMS), a rozhodla se rodit. Najednou jsem měla telefon: „Radko, Radko, Čumpelíková rodí!!! Kůzle nejde ven, je moc veliké, co máme dělat?“ Tak jsem přes telefon navigovala, jak Čumpelíkové pomoci ke zdárnému porodu. (Většinou si zvířata rodím sama). Mezitím jsem ještě sháněla veterináře, který by celou situaci zajistil. Nakonec se mi jednoho sehnat podařilo, když přijel, bylo již kůzle venku, ale i tak byla jeho pomoc nezbytná, protože koza byla porodem potrhaná a zadržovala plodové lůžko. Veterinář zajistil koze Čumpelíkové veškerá nezbytná ošetření a nasadil jí antibiotika. Kůzlátko bylo i je opravdu nadměrně veliké a má se čile k světu. Hádejte, co se nám po sedmi letech čekání narodilo? Jó! Konečně jsme se dočkali chovné kozičky Lindy Čumpelíkové. Díky Bohu!
Do chovu nám přibyly dvě samice – jedna koza sánská jménem Lili a druhá koza je kříženka kozy sánské a kozy lokální jménem Klára. Dlouho jsme nevěděli, jaké jméno vybrat pro kozlíka od naší kozy Rabiny, nakonec jsme se rozhodli pro jméno Klesnil.
Přibyla nám do chovu ještě kříženka krávy holštýnské a krávy lokální, která dostala jméno Frantíková. Obnovili jsme také chov hus a kachen.
Objednali jsme dřevo na opravu králíkáren, a postavili jsme novou voliéru pro slepice.
Od Nadačního fondu KMS jsme darem obdrželi kotoučovou pilu (mafl) kterou v našich podmínkách určitě plně využijeme a za níž velmi děkujeme.

Radka s Benem káže v církvi

Co se týče naší duchovní činnosti – tu jsem, po návratu z nemocnice a po pauze nemocí způsobené, znovu obnovila. Sloužím pravidelně každou neděli Božím slovem a kázáním v různých církvích, nejčastěji však v církvi našeho města Mumias.

Jelikož začala opět sezóna onemocnění malárií, máme osm dětí nemocných, ani mně se malárie nevyhnula, již po šedesáté osmé.
Pětičlenná sourozenecká skupina dětí, které jsme před rokem přijali, trpí specifickým infekčním onemocněním očí, které se, krom jiného, projevuje také otoky hlavy. Tímto onemocněním jsou postiženy čtyři sourozenci. Onemocnění je specifické pro oblast Kalenjin Marakwet, způsobuje částečnou i plnou slepotu u více než poloviny populace místního obyvatelstva a je přenášeno mouchou. Lék na toto onemocnění sice existuje, ale mnozí lidé o tom nevědí, anebo nemají na léčbu potřebné finance. U nás jsou všichni čtyři sourozenci proti této nemoci přeléčováni. Jejich desetiměsíční sestřička Kristínka je zdravá, dobře prospívá, z původní své váhy 1,4 kg ve dvou měsících, kdy k nám přišla, má nyní, v deseti měsících, váhu 7,5 kg.
Všechny naše děti chodí do školy, žel, mladším středoškolákům se moc nedaří, ale nejen našim, je to problém junior středoškoláků v celé Keni. Z původních pěti předmětů jich nyní mají dvacet dva. Je jistě pochopitelné, že takový radikální přechod není pro nikoho, jak pro děti, tak i pro rodiče, jednoduchý.

Závěrem bychom rádi poděkovali Michalovi Klesnilovi a Tomášovi Frantíkovi z Nadačního fondu KMS za jejich návštěvu a zároveň i kontrolu, kterou jsme prošli, z mého pohledu, na výbornou. Děkujeme také za dárky, mezi nimiž byla i rodinná Bible (CSP) a za výborné salámy, klobásky, čokolády a za léčebné prostředky k ošetřování mé nohy. Zvláštní poděkování patří z naší strany Tomášovi za opravu dětských jízdních kol, což byl opravdu úžasný výkon.

To je z naší farmičky asi tak všechno, posíláme vám srdečný pozdrav a loučíme se – Radka Rusínová, Ben, Kačenka a ostatní naše dětičky.

Poslední zprávy od Radky: