Elijah Odhiambo

Rok narození: 2016

Potřebná částka na měsíc: 1.800 Kč

Elijaha můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Elijah je poloviční sirotek. Jeho otec alkoholik opustil beze stopy rodinu, když bylo synovi 8 měsíců. Jeho matka se tak stala samoživitelkou a začala trpět těžkými depresemi. Elijah by rád chodil do školy, ale jeho matka často nemůže zaplatit školné a Elijah je kvůli tomu posílán ze školy domů. To ovlivňuje jeho školní výsledky. Matka se snaží vydělávat si prodejem zeleniny, ale výdělek není dostatečný, aby uživila Elijaha a jeho další tři sourozence.

Pokud může, chodí Elijah do školy „Lucy education centre“. S maminkou navštěvuje letniční církev.

Naše podpora slouží zejména k zakoupení jídla, oblečení, školného a školních pomůcek.