Křesťanské centrum Baba Dogo

Křesťanské centrum můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 620

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

Náš keňský misionář Mešak Okumu již po mnoho let pořádá tréninkové semináře pro křesťanské služebníky ve slumech. Ovocem těchto seminářů je důraz na jednotu křesťanů a také na naplňování praktických potřeb místní komunity s využitím dostupných lidských i materiálních zdrojů. Jedním z projektů, které takto vznikly, je Křesťanské centrum Baba Dogo ve stejnojmenném nairobském slumu. Po absolvování Mešakova semináře je založilo několik místních křesťanů a do vínku mu dali motto: „Dávat naději beznadějným“. Součástí centra je svépomocná škola pro děti ze slumu a vývařovna, která jim dá často jejich jediné pořádné jídlo. Dále se jejich aktivity začaly rozrůstat v různé školící kursy pro lidi z místní komunity v rámci tzv. FBI – Fruit Bearers Institute neboli „Institut nesoucích ovoce“. A právě skrze to, že lidé vidí skutečný zájem o naplňování jejich potřeb, se s nimi daří budovat vztahy a některé z nich přivádět k víře v milujícího Spasitele.

Při naší návštěvě Keni v roce 2023 jsme viděli havarijní stav střechy na objektu centra. Na novou střechu by bylo potřeba vybrat asi 280.000 Kč. Pokusíme se tuto částku sehnat. Pokud byste se na tom chtěli podílet, využijte možnosti v úvodu této stránky.

Havarijní stav střechy