Raphaela Pauline Atieno

Rok narození: 2017

Potřebná částka na měsíc: 1.800 Kč

Raphaelu můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Raphaela se narodila jako nejmladší v rodině se čtyřmi dětmi. Narodila se předčasně v sedmém měsíci,což způsobilo, že měla zdravotní problémy. Její otec je pomocný pastor v církvi s velmi nízkým finančním příjmem, maminka je v domácnosti. Je pro ně proto velmi obtížné postarat se o všechny své děti.

Raphaela navštěvuje základní školu Ukombozi Academy.

Naše podpora slouží zejména k zakoupení jídla, oblečení, školného a školních pomůcek.