Felix Odhiambo

Rok narození: 2004

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Felixe můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Felix je úplný sirotek. Žil v Kibeře, což je největší chudinský slum v Nairobi. Jejich rodiče zemřeli a starala se o něj jeho ovdovělá babička. Felix je členem církve Upendo Centre Church. Díky podpoře od českých dárců se mohl dosyta najíst a vystudovat kvalitní školu. Kvůli slabým základům vzdělání z dřívějška s ním učitel musel trávit hodně času, ale díky jeho úsilí se Felix posunul hodně kupředu.

Kontrola projektu na místě proběhla v roce 2009. Zkonstatovala, že peníze českých sponzorů jsou vynakládány na dobrou věc – ve Felixově případě zejména na to, aby se mohl dosyta najíst, a na školné.

Znovu jsme jej navštívili v září 2011. Felix v pořádku studoval a děkoval svým sponzorům, kteří mu studium umožňují.

Další návštěvu jsme uskutečnili v únoru 2015. Felixovi bylo 12 let a navštěvoval 7. třídu základní školy Kaluga Academy poblíž Viktoriina jezera, kam se jeho prarodiče přestěhovali. Je to škola určená přednostně pro sirotky a polosirotky. Děti tam ale byly velmi veselé a pořád se chtěly fotografovat. Felix vypadal dobře a velmi děkoval za podporu.

Další návštěva proběhla v roce 2023. Z Felixe byl již dospělý mladý muž, který studuje 1. rokem na Pioneer International University a jednou by chtěl být diplomatem.