Felix Odhiambo

Rok narození: 2004

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Úplný sirotek, bratr Clintona Odhiambo. Žili v Kibeře, což je největší chudinský slum v Nairobi. Jejich rodiče zemřeli a o oba chlapce se starala jejich ovdovělá babička. Felix je členem církve Upendo Centre Church. Díky podpoře od českých dárců se mohl dosyta najíst a vystudovat kvalitní školu. Kvůli slabým základům vzdělání z dřívějška s ním učitel musel trávit hodně času, ale díky jeho úsilí se Felix posunul hodně kupředu.

I jej navštívil v květnu 2009 M. Klesnil a mohl zkontrolovat, že peníze českých sponzorů jsou vynakládány na dobrou věc – ve Felixově případě zejména na to, aby se mohl dosyta najíst, a na školné.

Znovu jsme jej navštívili v září 2011. Felix v pořádku studuje a děkuje svým sponzorům, kteří mu studium umožňují.

Další návštěvu jsme uskutečnili v únoru 2015. Felixovi bylo 12 let a navštěvuje 7. třídu základní školy Kaluga Academy poblíž Viktoriina jezera, kam se jeho prarodiče přestěhovali. Je to škola určená přednostně pro sirotky a polosirotky. Děti tam ale byly velmi veselé a pořád se chtěly fotografovat. Felix vypadá dobře a velmi děkuje za podporu.

V současné době studuje na střední škole.