Kevin Nasike

Rok narození: 2019

Potřebná částka na měsíc: 1.800 Kč

Kevina můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Kevinův otec zemřel krátce před jeho narozením, jeho maminka trpí duševní nemocí a nemůže tak zajistit dostatečnou péči o Kevina a jeho sourozence. S péčí jí pomáhají příbuzní a sousedé z nairobského slumu Korogocho, ale často to nestačí a děti procházejí těžkými časy. Pomoc pro Kevina by tak znamenala velkou úlevu pro celou rodinu.

Kevin navštěvuje školu „Lucy education Centre“. Naše podpora slouží zejména k zakoupení jídla, oblečení, školného a školních pomůcek.