Alvin Khariri

Rok narození: 2012

Potřebná částka na měsíc: 1.800 Kč

Alvina můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Alvin je poloviční sirotek. Jeho otec zemřel v roce 2015 a zanechal tu Alvinovu maminku Maureen a jeho další tři sourozence. Rodina žije ve vesnici Oloolua poblíž městečka Ngong a je velmi chudá. Matka si vydělává praním a jinými ručními pracemi. Je pro ni velký problém uživit své děti a zaplatit nájem. Chodí do křesťanského sboru Jina la Yesu Pentecostal Church.

Naše podpora slouží zejména k zakoupení jídla, oblečení, školného a školních pomůcek.

S Alvinem jsme se mohli osobně setkat v roce 2023. Bylo mu 11 let, setkali jsme se s ním a s maminkou. Byl ve 3. třídě. Naší zásluhou se dostal ze státní školy, kde bylo 100 žáků ve třídě a učitelé nestíhají, na lepší soukromou s cca 30 žáky.