Elion Maduresi

Rok narození: 2014

Potřebná částka na měsíc: 1.800 Kč

Eliona můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Jeho rodiče jsou velmi chudí a nazvládají se postarat o svých celkem 5 dětí. Žijí v nairobském slumu Chavakali a pracují jako námezdní dělníci na farmách, ale bez další pomoci od dárců by rodina nepřežila. Elion chodí do státní školy, kde je ve třídě velké množství dětí a učitelé se jim nezvládají věnovat. Jeho studijní výsledky jsou průměrné, ale kdyby mohl chodit do lepší školy, zřejmě by se zlepšily.

Eliona nejvíc baví tělocvik a fotbal. Rodina navštěvuje letniční církev.

Naše podpora slouží zejména k zakoupení jídla, oblečení, školného a školních pomůcek.