Nové zprávy od asijských evangelistů

V rámci našeho projektu 1100 – Čínští misionáři podporujeme již mnoho let ve spolupráci s organizací Asia Harvest vysílání misionářů do zemí v jihovýchodní Asii. Nedávno jsme zaslali další finanční podporu, ze které byli podpořeni tito služebníci:

Bratr Damber – Bhútán

58-letý evangelista pokračuje spolu se svou manželkou a třemi dospělými dětmi v úsilí zasáhnout evangeliem nezasažené obyvatele uzavřeného buddhistického království Bhútán, zejména z etnických skupin Drukpa, Lama a Magar. Navzdory všem překážkám byl rok 2023 dosud nejplodnějším rokem jeho služby. Jen za posledních 6 měsíců mohl vést k Pánu celkem 68 lidí. Od doby, kdy jsme začali Dambera podporovat, jich je už 350, třebaže ne všichni vydrželi ve víře. Damber tráví mnoho času povzbuzováním a vyučováním nových věřících, ale jak stárne, stává se pro něj stálé cestování obtížnějším. Prosíme, modlete se za něj.

Dorjee Tawang – Indie

Je to mladý 29-letý muž plný Ducha Svatého a vášně pro ztracené. Své úsilí soustřeďuje na čtyři nezasažené etnické skupiny v himalájské oblasti Arunachal Pradesh na hranici s Čínou. V posledních 6 měsících vedl k Pánu celkem 68 lidí, což je od zahájení naší podpory celkem 223 lidí. Prosíme, modlete se, aby nově uvěřivší byli pevně zakotveni v Božím Slovu a vyrostli v silné křesťany s touhou zasáhnout ztracené okolo sebe.

Bratr Danh – Vietnam

Danhovi je 43 let a má rodinu se třemi dětmi. Slouží mezi 1,3 miliónovou buddhistickou komunitou Khmerů v jižním Vietnamu. V této močálovité oblasti plné malárie je služba velmi těžká, ale přesto mohl za posledního půl roku vést ke Kristu 7 lidí. Za posledních několik let jich je celkem 30. Spolu se svou ženou vyučují nové křesťany Božímu Slovu, aby získali pevné základy. Prosíme, modlete se za Boží průlom mezi touto velkou, démonicky spoutanou etnickou skupinou.

Bratr Jit – Nepál

44-letý Jit je ženatý a má dvě děti. Pokračuje ve službě uprostřed etnické skupiny Manangba a několika dalších buddhistických skupin ve vysokých polohách „střechy světa“ – Himalájí. Běžně musí při své službě přecházet průsmyky ve výši 6000 metrů. V posledních 6 měsících se začaly trochu uvolňovat restrikce, a on tak mohl vést ke Kristu dalších 52 lidí. Od doby, kdy jsme se s ním setkali a začali jej podporovat, je obrácených skrze Jitovu službu celkem 347. Prosíme, modlete se za Jita a za ty, kdo skrze jeho službu uvěří, aby se stávali světlem a solí v této temné oblasti světa.

Bratr Suresong – Laos

35-letý evangelista slouží v severním Laosu důležité etnické skupině Tai Lu, která zahrnuje více než milión lidí v několika státech. Stále je plodným evangelistou, který vedl k obrácení za posledních šest měsíců 5 lidí a celkem od zahájení naší podpory 287 osob. Kromě Tai Lu sdílí evangelium také mezi komunitami Tai Dam, Hmong a Tay Pong.