Podpořili jsme pronásledované křesťany

Ve spolupráci s organizací Asia Harvest jsme z našeho projektu „Podpora pronásledovaných křesťanů“ podpořili trpící sourozence v zemích, kde jsou pronásledováni pro svou víru. Z bezpečnostních důvodů o tom nelze sdílet příliš informací, ale alespoň jeden příběh:

Před časem jsme pomohli vdově a jejím dětem v severní Indii, jejíž manžel byl zabit kvůli evangeliu. Hinduističtí extrémisté chtěli zabít i ji. Pomohli jsme rodině přestěhovat se do jiného města vzdáleného několik set kilometrů, pronajmout si bydlení a ženu jsme podpořili v drobném podnikání, aby mohla zaopatřit rodinu.