Česko-slovenský dům modlitby v Jeruzalémě už opět funguje

Modlitební místnost Česko-slovenského domu modliteb

Věrní přátelé Izraele, přeji vám v roce 2024 osvícený vnitřní zrak, kterým uvidíme k jaké naději nás Bůh povolal a jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Již po několikáté během naší desetileté stráže u Zlaté brány v Jeruzalémě čelíme náhlým změnám a napětí, ale šokující byl den 7.10.2023. Početná skupina z našeho domu modliteb odletěla jedním z evakuačních letů do Čech a dům zůstal prázdný.
Izrael zahalen smutkem však nezůstal dlouho opuštěný. Bůh chce abychom potěšovali město Krále králů a Jeho vyvolený lid. Vkládá sám svrchovaně touhu do srdce po Jeruzalému a povolává odvážné. Mezi těmito jsou také dvě správkyně, které už opět slouží uctíváním a přímluvou v Česko-slovenském domě modliteb a jsou připraveny i vás uvítat ve Svaté zemi. Věříme, že čas přímluv na tomto vzácném a strategickém místě v rodném jazyce, pro Čechy Slováky ještě nekončí.
Děkujeme Bohu, že nás zachoval. Děkujeme všem, kteří se vytrvale modlíte za Izrael. Všem, co jste zapojení v modlitební štafetě, kde je možné se stále připojit a dle modlitební tabulky se do neobsazených časů přidat. Tabulka je na www.dummodliteb.cz
Děkujeme také všem, kteří jste tuto misi podpořili finančně. Bůh má, věříme, pro vás mnohonásobnou odměnu. Protože jsme nemohli od října střádat z vybraných peněz za ubytování od poutníků, budeme vděčni za finanční podporu.

S vděčností a úctou v lásce Kristově „Květa

Službu „Květy“ a domu modliteb můžete podpořit na účtu NFKMS č.ú. 577409193/0300 s variabilním symbolem 2600, nebo pomocí portálu Darujme na tomto webu.