„Verunka“

Vesnice v Nepálu

Službu „Verunky“ můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 1200

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

„Verunka“ (jedná se o krycí jméno) není mezi našimi misionáři nováčkem. Již před mnoha lety jsme podporovali její misijní službu mezi uprchlíky v jednom z uprchlických táborů. Z rodinných důvodů musela svou službu na delší čas přerušit. Nyní se po mnoha letech ke své vizi vrátila. Sama to popisuje takto:

„Koncem roku 2021 a začátkem roku 2022 mi bylo dáno pracovat přes tři měsíce v himálajské oblasti s jednou křesťanskou organizací. Když mi stará známá, která tam působí už dlouho, poslala pozvání, abych se k jejich práci na čtvrt roku připojila, zpočátku se mi vůbec nechtělo – zdálo se mi, že už jsem na to příliš stará (je mi 67 let). Ale nakonec jsem to předložila starším u nás ve sboru a požádala pár sourozenců, o nichž vím, že žijí život modlitby, aby se mnou hledali Boží vedení v této věci. Protože mi všichni po nějakém čase řekli, že cítí, že bych měla jet, a protože i já sama jsem to tak cítila, překonala jsem nechuť k cestování a začátkem října odletěla. Mým úkolem bylo převážně navazovat tzv. primární kontakty s lidmi, kteří o našem Pánu nikdy neslyšeli, a to   jak v hlavním městě,  tak v himálajských vesnicích. V případě zájmu z jejich strany jsem s nimi mohla sdílet svědectví o tom, co Pán dělá v životě těch, kteří v něj uvěří. I když mé jazykové znalosti jsou omezené, ukázalo se, že si mě Pán ve své milosti používá. Nejednou se stalo, že se mi podařilo říct, co pro mě Ježíš znamená, a můj protějšek nějak porozuměl. Po celou dobu jsem prožívala, že jsem tam, kde mě Pán chce mít, a že to, co dělám, má v Jeho očích smysl. Když se přiblížil čas mého odjezdu, mnozí domorodci a téměř všichni členové týmu říkali, že bych měla brzy přijet znovu, že se jim po mně bude stýskat, že jsem dělala moc dobrou práci atd. A já jsem velmi zřetelně cítila, že bych se vrátit měla – že jsem tam něco začala a mělo by smysl v tom pokračovat. A tak jsem se rozhodla, že pokud Pán dá zdraví a sílu a finanční prostředky, pojedu znovu.  Nejspíš by šlo opět o krátkodobý výjezd na 3–4 měsíce. Budu vděčná každému, kdo mě v tomto úmyslu podpoří – ať už finančně, nebo modlitebně, nebo obojím způsobem.“