Náš misionář „Pavel“ se vrátil do Jeruzaléma

Jeruzalém – Olivová hora

Náš misionář v Jeruzalémě „Pavel“ se po odpočinku doma v Česku vrátil znovu na místo své služby:

Milí přátelé, pokoj vám od našeho Krále! Děkuji stále za vás, kteří se mnou nesete břemeno služby židovskému národu. Jsem za vás vděčný, stejně jako za příležitost a výsadu sloužit našemu králi na místě, které si věčně vyhlédl.

Před pár dny jsme se setkali s přáteli ke chvalám. Byli jsme na terase, ke které vedou společné domovní schody. Po chvíli k nám přišla neznámá židovská žena Ch., nová sousedka našeho přítele, a začala se vehementně vyptávat, co to vlastně zpíváme. Otevřela se asi hodinová diskuze na téma víry, došlo na stěžejní otázky. Chvála Bohu!
Ukázalo se také, že píše blog pro noviny, které všichni čteme. Modlíme se za ni, i za mnohé další, kteří nás navštěvují.

V místě mé služby nás často navštěvuje jeden mladý muž a je velmi otevřen slyšet, čemu věříme. Dnes mělo u nás setkání asi 30 mladých vojenských branců mesiánské víry, kteří se připravují vstoupit do izraelské armády. Ta je otevřeně přijímá a neklade žádné překážky, takže mají dokonce svoji vlastní organizaci.

Minulý týden jsem byl na svatbě svých blízkých mesiánských přátel. Chtěli, aby to bylo svědectvím celé rodině, a jistě i bylo. Přišlo nejméně 200 hostů. Osobně jsem velmi rád jak rychle mi sem Pán teď otevřel dveře. Mnozí to považují za zázrak.

„Pavel“