Náš misionář „Pavel“ má v Jeruzalémě příležitosti ke svědectví

Olivová hora

Milí přátelé, přeji vám z celého srdce dobrý Nový rok 5783! Bůh sice určil počátek roku na jaře, počátek kalendářního roku prvního dne sedmého měsíce se však přece ujal a dnes se užívá. Původ má v Bibli jako Den troubení, zmíněn je v Lev 23:23 a Nu 29:1. Začíná jím 10-ti denní období pokání, které vrcholí na Jom kipur. Máme se vrátit k Bohu. Hebrejsky “תשובה” (tšuva) znamená obrat (zpět). V Izraeli se používají kalendáře oba. Dnes je tedy svátek, jako šabat. Židé si přejí “Dobrý rok”, “שנה טובה” (šana tova), troubí se na šofar, jak bylo v Bibli původně určeno, čte se speciální liturgie a baští se mimo jiné jablka s medem – to, aby byl příští rok sladký! A tak i já vám přeji, aby vám zesládlo i to, co se zdá zprvu hořké 🙂 i pokání..

V tomto období již máme v místě mé služby docela plno, přibývá návštěvníků jak mezi místními, tak turistů. Jsme s kolegy velmi vděční za možnosti svědčit a být při tom, kdy Bůh jedná. Byli tu kupříkladu dvě rodiny Izraelců, a jeden z nich, praktikující buddhista, se velmi otevřel diskuzi. Měl jsem možnost ptát se na jeho přesvědčení a vést jej dál, i tam, kde se sám u sebe již neptal. Cítil jsem, že to byla pro něj milost. Sám se z toho radoval a moc mi děkoval. Jiná skupina tří Angličanů, nominálních věřících, byla zase dotčena naší historií i mým vlastním přesvědčením. Živě se zajímali o biblická proroctví a poslední časy. Podle jejich slov to bylo pro ně nejdůležitější setkání, které v Izraeli měli. Jsem za tato a mnoha další setkání moc vděčný. Uvědomuji si jak mne i mé přátele Pán sám vede a dává zmocnění. Je to pro nás pocta a velká radost. Děkuji, že nás nesete na modlitbách.

Sláva našemu Králi,

„Pavel“

Poslední zprávy od „Pavla“: