Podpořili jsme pronásledované křesťany

Ve spolupráci s organizací Asia Harvest jsme z našeho projektu „Podpora pronásledovaných křesťanů“ podpořili trpící sourozence v zemích, kde jsou pronásledováni pro svou víru. Z bezpečnostních důvodů o tom nelze sdílet příliš informací, ale alespoň jeden příběh: Před časem jsme Celý článek Podpořili jsme pronásledované křesťany

Ukončení projektu

Ke konci roku 2023 bude po vzájemné dohodě s misionářem Lubošem Patočkou ukončen jeho projekt v rámci NFKMS. Jsme vděčni za všechny dobré věci, které skrze Lubošovu službu mohl Bůh dělat, a přejeme Lubošovi mnoho požehnání do jeho dalšího života.