„Markéta“

„Markétinu“ službu můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 3100

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

“Markéta” (z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme její pravé jméno ani fotografii) má na srdci afghánské a íránské ženy. Po několik let se pravidelně účastnila krátkodobých výjezdů mezi uprchlíky po Evropě (některé podpořeny NFKMS). Během nich se s těmito ženami měla příležitost setkávat a rostla její touha jim sloužit, aby mohly poznávat Boží lásku. Nakonec se rozhodla pro dlouhodobou misii a strávila několik let ve službě těmto ženám ve středisku „Helping hands“ v Aténách. Ve středisku sloužila zejména osobními rozhovory, praktickou pomocí, chvalami, modlitbami a tlumočením.

Tuto etapu svého života ukončila v roce 2019. V současné době se kromě výuky angličtiny na částečný úvazek věnuje návštěvám íránských a afghánských žen v uprchlických střediscích v Česku a Německu. Rozvíjí s nimi přátelské vztahy a snaží se s nimi hovořit o Ježíši. Dále se podílí na přípravě knihy o dlouhodobé misii pro budoucí české misionáře. V těchto aktivitách ji náš NFKMS stále podporuje.

Nejnovější zprávy od „Markéty“: