Rachel Silviah Akinyi

Rok narození: 2003

Potřebná částka na měsíc: 2.200 Kč

Rachel můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 610nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Mešak Okumu)“

Rachel je z chudé rodiny se dvěma dětmi. Matka je bez práce, otec je pastorem, ale jeho sbor mu není schopen dávat žádný plat. Rodina má velké těžkosti nakrmit své děti a zaplatit jim školné. V roce 2008 jsme ji přijali do našeho projektu.

V květnu 2009 navštívil Rachel M. Klesnil: “Rachel jsem měl možnost navštívit v její škole, Baptist Calvary Academy, kam chodí do posledního předškolního ročníku. Byl jsem u ní ve třídě, kde jsem jí předal dárek od sponzorů. Byla to panenka, ze které byla naprosto nadšená. Příští den jsem měl možnost navštívit její rodinu. Bydlí ve velmi chudém dřevěném domečku se závěsem místo dveří. Doma byla maminka, která velmi dojatě děkovala za podporu. Říkala, že bez ní by Rachel nemohla chodit do školy, a měli by problémy i s jídlem. Ukazovala mi její poslední vysvědčení. Rachel jde docela dobře abeceda a mluvená angličtina, horší je psaní.”

Rachel jsme znovu navštívili v září 2011. Viděli jsme se s ní na nedělním sborovém shromáždění a také jsme byli na návštěvě u nich doma. Rachel je nyní ve 2. třídě školy Baptist Calvary Academy a daří se jí dobře.

Další návštěvu jsme uskutečnili v únoru 2015. Rachel bylo 11 let. Chodí do 6. třídy školy Baptist Calvary Academy a učí se dobře. Před několika měsíci se její chudí rodiče zásluhou pomoci od příbuzných mohli přestěhovat do podstatně hezčího bytu, z čehož jsem měl velkou radost. Nebydlí už v chatrném dřevěném domečku, ale v bytě ve zděném domě. Rachel i její rodiče moc pozdravují a jsou velmi vděční za pomoc, která jim umožňuje nechávat dceru studovat na kvalitní škole a dát jí dosyta najíst.

Další návštěva proběhla v roce 2023. Rachel úspěšně studuje na univerzitě.