Radka Rusínová

Radčinu službu můžete finančně podpořit na účtu NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 2800

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky

Radka Rusínová žije a slouží v Keni. Záběr její služby je velmi široký. Vede chvály ve sborech, káže a vyučuje, ale také rozděluje finanční a humanitární pomoc, pomáhá sirotkům a učí místní lidi principům správného hospodaření. V NFKMS jsme se rozhodli podpořit její Projekt Jossap (Josefovy sýpky).

Cílem projektu je naučit obyvatele hospodařit efektivně na svých farmách, aby nebyli závislí na humanitární pomoci. V rámci projektu se počítá s vybudováním školní farmy. Ta bude součástí dalšího projektu na uživení sirotků a seniorů, kteří se ocitli v neřešitelné životní situaci a jsou tak ohroženi na svých životech. Postupně jsou zakupována kvalitní chovná zvířata, jako jsou kozy a krávy s vysokou produkcí mléka. Po odchování první generace budou jejich mláďata svěřována vybraným rodinám a farmářům, kteří splňují podmínky projektu. Jednou ze smluvních podmínek je, že za jednu darovanou kozu budou časem odvedena zpět tři mláďata a za krávu dvě telata.Tak by měl projekt postupně růst. Další vizí je, že prodejem mléka a jiných zemědělských produktů se vydělá na studia sirotků. Ti po absolvování školy budou s projektem dále spolupracovat.

V Radčině péči je několik desítek sirotků. V plánu je časem postavit sirotčince a také domov pro seniory. Farmy by je měly být schopny uživit. Kromě živočišné produkce se projekt zaměřuje i na rostlinnou výrobu, konkrétně na pěstování ovoce (avokádo, citrusy) a zeleniny (rajčata).

Nejnovější zprávy od Radky: