Modlete se, abychom hořeli Božím ohněm!

Nedávno jsme zaslali organizaci Asia Harvest částku 640 USD jako dar od českých křesťanů na jejich projekt podpory čínských evangelistů. Vedoucí organizace nám odepsal, že z našich peněz byli konkrétně podpořeni tito služebníci:

Bratr Shi

51-letý bratr Shi a jeho žena pokračují ve své službě mezi třímiliónovou nezasaženou komunitou Bouyei v jihozápadní Číně. Křesťanů je v ní méně než jedno procento obyvatel. Za posledních šest měsíců pokřtili ve dvou domorodých vesnicích dohromady 42 nových věřících. Za dobu, po kterou bratra Shi podporujeme, uvěřilo skrze jeho službu dohromady kolem 300 lidí. Bratr Shi prosí o modlitby za tyto konkrétní věci: „Prosím, modlete se, aby byla v našem kmeni zlomena moc uctívání předků, a také aby čtyři mladí vůdcové, které trénuji, byli schopni přinést evangelium mnoha dalším nezasaženým skupinám v Číně.“

Bratr Yu

Bratrovi Yu je 43 let a slouží jako misionář mezi lidem Tujia v jihozápadní Číně. V prefektuře, ve které žije, se k této komunitě hlásí kolem 700 tisíc lidí, a jen malá skupina z nich jsou křesťané. Za posledních 6 měsíců pokřtil bratr Yu 31 lidí. Za dobu našeho partnerství přivedl ke Kristu dohromady kolem 200 lidí. Mnozí z nich vytrvali ve svém následování navzdory mnoha těžkostem a tlakům ze strany příbuzných. Mnoha nevěřících vnímá obrácení ke Kristu jako urážku svých předků. Pouze skutečná proměna lidského života skrze Boží moc je může přesvědčit o pravdivosti evangelia. Bratr Yu píše: „Prosím, modlete se, abychom pokračovali ve výcviku nových pracovníků na misijním poli v této komunitě. Naším snem je vyslat je s ohněm Ducha Svatého do komunit Tujia v dalších provinciích. Prosím, modlete se, abychom hořeli Božím ohněm!“

Bratr Di

44-letý bratr Di a jeho žena zakládají nové sbory mezi několika nezasaženými tibetskými skupinami Qiang a Amdo v západní Číně. Za posledních 6 měsíců pokřtili 21 nových věřících. Od té doby, co jsme začali s podporou tohoto pokorného bratra, vedl k víře v Krista dohromady asi 150 lidí, třebaže někteří z nich znovu odpadli pod tlakem místních úřadů a démonizovaných buddhistických mnichů. Bratr Di prosí: „Modlete se za naši službu. Jsme pod intenzívním tlakem ze strany místních úřadů a policie. Vydali na nás několik zatykačů. Modlete se, aby naši bratři a sestry přijali moc Ducha Svatého, a aby naše služba pokračovala dále navzdory všem hrozbám a zastrašování.“