Boží moc v Kambodži

Náš misionář Luboš Patočka navštívil koncem roku 2018 znovu Kambodžu. Přinášíme zkrácené zápisky z jeho cestovního deníku:

Náš pravidelný výjezd se tentokrát odehrál v listopadu a prosinci 2018. Služba začala mým kázáním ve sboru pastora Sokhona Pina, kde jsem měl sérii služby na třech nedělních shromážděních za sebou. Navštěvovali jsme také v různém složení vesnice okolo Sambor village, ve kterých se Sokhonův sbor pravidelně věnuje dětem a také buduje křesťanské komunity. Už jsou zde vidět malá jádra nových sborů.

Služba dětem

Práce ve vesnicích se sestávala především z konání malých shromáždění po domech nebo v malých modlitebnách, služby povzbuzování, vyučování, uzdravování a praktické pomoci – dávání dárků. Vyučovali jsme i dospělé a zároveň hrou i děti. Dále probíhalo vyučování angličtiny po večerech, jednak doučování učitele angličtiny a jednak procvičování výslovnosti a konverzace se studenty. Také sdílení, povzbuzování, vyučování a osobní služba skrze dary Ducha svatého zhruba 30 studentům v „domově mládeže“ při sboru Sokhona Pina plus místním členům sboru. Jeli jsme do také vesnice, kam pravidelně dojíždí otec pastora Sokhona spolu s některými dalšími a slouží místním dětem. Říkali jsme svědectví a vyučovali jsme o ovoci Ducha svatého a formou hry o darech služebností. Zapojili se i dospělí. Když jsme odjížděli, děti byly povzbuzené a radostné.

Účastnili jsme se také společné akce se speciálním evangelizačním týmem, který po celé Kambodži koná evangelizace. Konala se dvě shromáždění. Na jednom z nich jsem kázal evangelizační poselství. Druhé bylo zaměřeno na uzdravování. Střídali jsme se se členy kambodžského evangelizačního týmu.

5.12.2018 – Banteay Meanchey

Uzdravovací a vyučovací shromáždění. V tomto sboru před rokem lidé poprvé viděli uzdravující Boží moc v akci. Mnoho členů sboru mělo vysoký krevní tlak a dvě ženy, včetně manželky pastora, měly problémy se srdcem. Bůh na shromáždění před rokem zázračně uzdravil všechny tyto potíže. Po roce lidé k všeobecné velké radosti svědčili, že přestali brát prášky na vysoký krevní tlak (sami od sebe, neříkal jsem jim to), a že se jim krevní tlak spravil. Obě ženy svědčily, že jejich srdce je nyní zdravé. Bůh pokračoval v uzdravování lidí z dalších nemocí. Především z bolestí rukou. Lidé měli bolesti ramene, někdo nemohl zvednout levou ruku nahoru, další měli bolesti zad, bolesti při dýchání. Všechny tyto potíže byly na shromáždění zázračně uzdraveny.

Lidé se před rokem také poprvé reálně setkali s mluvením v jazycích a křtem v Duchu Svatém. Tentokrát jsme vyučovali o Večeři Páně a také ji společně slavili. Starší ženy pak samy začaly radostí tančit v kruhu. Dva muži zde na shromáždění přijali Pána Ježíše, poté co od nás obdrželi prorocká slova, modlili jsme se s nimi a žehnali jim.

Na této misijní cestě nám Bůh položil na srdce vyučovat na mnoha místech o moci ukryté ve Večeře Páně, o jejím slavení a významu. Na některých místech v Kambodži slaví připomínku Poslední Večeře Pána pouze jednou za rok a dělají to spíše rituálním způsobem. Pastor Tokna poté zažil nejrychlejší uzdravení všech členů své rodiny v jeho životě. Když se vrátil na chvíli domů z cesty s námi, našel svou manželku ležící s nevolností v posteli a obě děti osypané vyrážkou. Tak jim vysvětlil význam Večeře Páně a slavil ji s nimi doma večer před spaním. Ráno vstali a všichni tři byli úplně zdraví, všechno osypání zmizelo. Tokna si pak ihned na neděli připravil kázání o moci Večeře Páně. A jak dokázal, měli Večeři Páně s celým sborem a zažili další zázraky! Pak se znovu připojil k naší misijní cestě a řekl mi, že teď cítí, že je vyučování o uzdravení kompletní, že toto mu scházelo celé dva roky, kdy se modlil za nemocné.

Tokna ještě před třemi lety neznal vyučování o křtu Duchem Svatým ani duchovní dary, protože vyšel z biblické školy, kde se učilo, že zázraky skončily v době Ježíše a apoštolů. Pak jsme se setkali a teď už tedy věří, je pokřtěn Duchem Svatým a má dary. Vždy ho ale prý překvapíme něčím dalším novým od Ducha Svatého.

6.12.2018 – Battdombong

Uzdravovací a vyučovací shromáždění. Na naše shromáždění přišli další dva pastoři z okolních sborů, kteří chtějí, abychom příště sloužili v jejich sborech a vyučovali je o Duchu Svatém a o uzdravení. Jeden starší pán nás už znal, přijel sem 78 km na motorce a moc rád nás viděl. Nějaká žena měla dlouholeté bolesti po nehodě a při modlitbě cítila v těle oheň a došlo k nápravě zad. Po obědě jsme se modlili za křest Duchem Svatým.

7.12.2018 – Pursat

Od tohoto shromáždění se Duch Svatý projevoval ještě mocněji. Ve sboru pastora Samitha, který jsme také v minulosti po nějaký čas podporovali finančně, jsme měli službu asi v největší viditelné moci Ducha Svatého z celého výjezdu. Ještě před obědem jsme uzdravovali nemocné, někteří byli uzdraveni a vydali o tom krátká svědectví, pak jsme jim prorokovali. Vnímal jsem, že jedna dívka může přijmout Ducha Svatého. Pomodlil jsem se za ni a ona začala mluvit v jazycích bez předchozího vysvětlování, co to je dar jazyků.

Poprvé jsem se odvážil dát sboru výzvu ke křtu Duchem Svatým bez předchozího vyučování na toto téma. V tomto sboru, který je letniční, někteří členové nebyli pokřtěni Duchem Svatým. Bylo zde asi 70 dospělých lidí. Asi třetina lidí přišla dopředu, vzkládali jsme na ně ruce a očekávali na Ducha Svatého, a On na ně po delší chvíli sestoupil tak mocně, že nejenom, že někteří začali plakat nebo se hodně nahlas modlit v jazycích, ale také se třást, a postupně čtyři ženy upadly pod Boží mocí na zem, z nich dvě opakovaně. Cítili jsme oheň při vzkládání rukou a celkově veliké teplo, někteří zpívali v jazycích, smáli se a plakali zároveň, vnímali jsme silně Boží přítomnost a nikdo nechtěl skončit. Tokna složil novou píseň a hrál ji na kytaru. Další lidé poté svědčili, že byli uzdraveni, ačkoli se za jejich uzdravení nikdo nemodlil.

10.12.2018

Služba dětem s rozdáváním dárků. Děti nám předvedly, že umí verše z Bible a ukazovací písničky nazpaměť a hezky se modlí. Naučili jsme je uzdravovat ve Jménu Pána Ježíše a modlily se hned za sebe navzájem. Byla zde uzdravení z bolestí zubů, nohou a hlav.

11.-13.12.2018 Preah Vihear

Lidé zde byli tak upřímní ve svých svědectvích o Božím jednání ve svých životech a chválili Boha takovým způsobem, že rozplakali jednoho kambodžského člena našeho týmu, který říkal, že tak upřímnou víru nikde v Kambodži ještě neviděl a to, co se tu děje je jako v knize Skutků v Bibli, což také ještě nikdy neviděl. Tento mladík, který byl s námi na výjezdu poprvé, byl odpoledne pokřtěn Duchem Svatým společně s několika dalšími lidmi.

19.12.2018 – služba ve sboru Tokny Chuna

Tokna a jeho rodina

Tokna mi při příjezdu řekl velmi zasahující svědectví o tom, jak je s manželkou Bůh povolal na toto místo. Jaké protivenství a nedostatky přestáli a jak jim Bůh požehnal postavit vlastníma rukama modlitebnu. Jako mého překladatele na své shromáždění pozval jiného mladého pastora ze sousední vesnice, který nedávno také přišel zakládat křesťanský sbor. Po dobu, co jsem kázal se překladatel občas červenal. Tokna mi pak řekl, že to, co jsem kázal, speciálně na konci, bylo přímo o tom překladateli. Bůh na shromáždění také zázračně uzdravil několik lidí.

Bůh minule skrze naše modlitby uzdravil ženu, která spadla ze stromu a mnoho měsíců nemohla chodit, a její rodina si myslela, že už ani nebude. U této ženy jsme teď byli doma a mohli se přesvědčit o tom, že krásně chodí.

21.12.2018 Chouc

Celodenní vyučovací a uzdravovací shromáždění. Dopoledne jsem dal prostor pastorce Kun Ju a dalším účastníkům shromáždění, aby říkali svoje svědectví. Svědectví pastorky Kun Ju bylo velmi silné – z doby vraždění Rudých Khmérů.

Po svědectvích jsme měli čas na dvě chvály. Před druhou lidé sami od sebe začali uklízet židle, aby mohli u chval tančit. Pak tancovali tradičním způsobem dokola. Vnímal jsem, že mohu dát výzvu k tomu, že kdokoliv je s čímkoliv nemocen, může přijít dopředu a Pán Ježíš jej uzdraví. Přišlo asi šest lidí. Postupně jsme se za ně modlili až do vymizení bolestí. Jedna žena začala zvedat ruku do výšky, kam nemohla. Každý odešel, když už byl zcela uzdraven, zbývala pouze poslední žena. Bylo jí zhruba 55 let a bolela ji stále noha a kulhala již od 11 let, kdy ji srazilo auto a noha jí špatně srostla. Hýbala s nohou a trochu se to zlepšilo, ale ne úplně. Přikázal jsem ve jménu Ježíše, aby byl navrácen stav před 11. rokem, kdy ta noha byla zcela zdravá. Vnímal jsem, že v tu chvíli v duchu něco dostala. Poprosil jsem ji, aby chodila a říkala, že to je mnohem lepší. Říkala, že měla o hodně kratší nohu, tak jsme jí nohu změřili a byla naprosto stejně dlouhá jako ta druhá, ne-li o malý kousíček delší. Byla velmi překvapená a ani tomu zprvu nemohla uvěřit. Když jsme se pak loučili, tak mi moc děkovala a objímala mě.

22.12. 2018 Kompot – návštěva vězení

V deset hodin dopoledne jsme šli navštívit vězně do vězení. Bylo zde více než 300 vězňů. Dovolili nám mluvit pouze ke skupině vězňů, kteří se shromáždili v jedné místnosti, zhruba 40, většina z nich byla věřící v Pána Ježíše, pouze někteří ještě ne. Měli jsme s nimi 1 hodinu času. Říkal jsem svoje svědectví, mluvil jsem o Božím plánu a svobodě pro vězně. Kázal jsem jim evangelium a dal výzvu k přijetí Pána Ježíše. Všichni vězni se se mnou modlili a 3 z nich se přihlásili, že vydali svůj život Pánu Ježíši poprvé.

Tato misie byla věřím velmi plodná. Chvála Bohu za vše, co zde vykonal!

Luboš Patočka