Jak zasáhnout 90 procent lidí?

Mešak s rodinou

Nová zpráva od našeho keňského misionáře Mešaka Okumu:

Posílám mnoho pozdravů z Keni. Je pro mě potěšením dát Vám nové informace o mně, mé rodině a mé službě. Někdy se cítím jako uprostřed bouří, ale vím, že Bůh je na mé straně.

Mám radost z toho, že mohu být manželem své ženy a otcem svých dětí. Není pro mě větší radost, než vidět své děti vyrůstat a získávat dovednosti pro život. Díky Bohu jsme všichni zdraví. Děkuji Bohu také za to, že mě před dlouhými roky povolal jako svého služebníka, a že mohu vyučovat druhé lidi jeho cestám. Znovu a znovu vidím, jak dobré a požehnané je chodit po Božích cestách. Zdá se mi, že současná církev toho často o Bohu hodně ví, ale velmi málo podle toho žije. Proto chci sdílet Boží lásku s lidmi okolo mě.

Má žena se má dobře. Velmi ráda vaří a občas si přivydělává vařením na svatbách či různých slavnostech. Můj syn Gedeliah studuje čtvrtým rokem na univerzitě psychologii a poradenství. Hodně ho to baví. Také rád hraje na kytaru a vede chvály ve sboru. Vím, že ne vždy jdou děti Božích služebníků ve stopách svých otců, takže je to pro mě velkou radostí a jsem vděčný Bohu, že jej můj syn miluje a slouží mu.

Dcera Marianne dokončila střední školu a v září nastoupí na vysokou školu. Ráda by studovala catering jako její matka. Wayne Daniels dokončuje základní školu a doufám, že se dostane na střední. Andy a Terry jsou v 6. a 4. třídě a vedou si dobře. Malé Paule budou 2 roky a je radostí pro celou naši rodinu.

Pokračuji ve své službě ve sboru Ngong Pentecostal Church a take při zakládání sborů mezi Masaji. V dubnu jsme založili nový sbor ve městě Kisumu. Byli tam zástupci všech ostatních masajských sborů a měli jsme spolu úžasný čas, kdy jsme se společně radovali před Pánem.

V našem sboru jsme přijali, že máme založit dětskou školku. Pomůže nám to lépe sloužit dětem z komunity, kde žijeme. Doufáme, že nám to pomůže budovat novou generaci dětí s Boží bázní, které budou platnými členy společnosti.

Jednomu bratrovi z našeho sboru náhle zemřela žena. Byla to pro nás výzva, ale vybrali jsme mezi sebou peníze na to, aby mohl uspořádat důstojný pohřeb. Když to viděli členové jeho rodiny, bylo to pro mnohé z nich takové svědectví, že se obrátili k Pánu.

Nedávno jsme se dozvěděli, že jednomu sboru, který patří k jiné denominaci, shořela jejich budova. Vybrali jsme v naší církvi 160 dolarů a já jsem je osobně předal pastorovi jako náš dar na novou budovu. Byl nesmírně vděčný; nikdy by nevěřil, že by sbor z jiné denominace mohl udělat něco takového.

Pokračoval jsem také ve svých kurzech pro pastory a služebníky v chudinských slumech. Ten poslední proběhl ve slumu Dandora. Nejdřív se zdálo, že o něj nebude velký zájem. Pak jsem byl ale pozván na setkání místních pastorů a dostal jsem 10 minut na představení své vize. To byl velmi šibeniční termín, takže jsem jen položil několik otázek:

·        Kolik obyvatel mělo Nairobi před 10 roky? 3 milióny.

·        Kolik jich má dnes? 4 – 5 miliónů.

·        Kolik procent z nich chodí v neděli do církve? Méně než 10 procent.

·        Jestli chcete vědět, jak zasáhnout zbývajících 90 procent, tak přijďte na můj seminář!

Na semináři

To zabralo a 28 pastorů, kteří nakonec přišli, začalo hledat nové cesty k zasažení své komunity. Svědčili o tom, že vyučování jim otevřelo oči, aby začali daleko víc přemýšlet o lidech kolem sebe a jejich potřebách. V jejich sborech to způsobilo úplný převrat. Vytvořili týmy lidí, které se nadchly pro nějakou vizi služby a uskutečnily ji.

Jeden z týmů pozval lékaře a uspořádal s ním pro svou komunitu seminář o účincích alkoholu. Lékař apeloval na přítomné, aby si spočítali, když denně utratí 2 dolary za láhev piva, kolik to dělá za rok a kolik za 20 let. Když si to spočítali, 7 z přítomných vydalo své životy Bohu.

Další skupina začala pečovat o okolní přírodu. A dělali to tak dobře, že nedávno mohli pokřtít několik lidí ze státní agentury pro ochranu přírody. Bylo u toho mnoho lidí z místní komunity. Díky tomu je církev nyní daleko vice respektována a její činnost je vnímána jako opravdová “dobrá zpráva”.

Jiná skupina začala sloužit místním narkomanům. Nejdřív se toho báli, ale když zjistili, že jsou přijati s otevřenou náručí, poznali, že tento přístup je velmi efektivní. Další tým začal s modlitebními vycházkami po okolí, přičemž se soustředili zejména na místa s tradičními pohanskými oltáříky a svatyněmi.

Jsem velmi vděčný NFKMS, že jsem si díky jejich sbírce mohl pořídit nové auto pro svou službu. Děkuji všem dárcům, kéž vám Bůh požehná!

Mešak Okumu