Odkud pochází slovo „čokoláda“?

Pokud to nevíte, přečtěte si novou zprávu od našich nikaragujských misionářů manželů Klingerových:

Zbyněk byl s kurzem biblických základů v komunitě Puluwas. Puluwas znamená zátoka květů. Puluwas je pro nás klíčová komunita. Tam vlastně v roce 2011 naše misie mezi mayangna dostala směr a tvar. Právě v Puluwas jsme v roce 2010 zjistili, že mayangna Sauni Bu nemají ve svém jazyce jméno Ježíše Krista, že většina domorodců neumí číst ani psát  a nerozumí španělsky. To, co jsme si tenkrát předsevzali, teď můžeme vidět naplňované. Jako bychom tenkrát věci prorocky promlouvali a dnes se dějí. Máme biblické slovo v jazyce mayangna a šíříme ho mezi všemi komunitami mayangna na řece Bocay.

Zbyňka v Puluwas vřele přivítali. O biblické lekce byl zájem, lidé chodili a poslouchali. Nahráli jsme speciální pozdrav pro lidi, se kterými jsme se v komunitě setkali před 9 roky. Lidé byli potěšeni a dojati a někdy chodili na poslech i právě kvůli osobnímu pozdravování. Poslouchalo se venku i uvnitř podle počasí. Na biblické lekce přicházeli lidé z okolí. 8 dospělých a 2 děti přijali Pána Ježíše a odevzdali mu životy. Komunita žije katolickou tradicí a také v ní bydlí jeden čaroděj. Takže i když lidé byli z Božího Slova nadšeni a rádi by odevzdali životy Kristu, bojí se k tomu přiznat mezi ostatními. Tak jako všude, kde je malá komunita lidí, chtějí spolu nějak vyjít. Syn čaroděje, 18-letý chlapec, se chtěl modlit a přijmout Pána Ježíše. Nakonec to udělal, ale bylo na něm vidět, že má veliký strach z otce.

Ještě vám chceme napsat o Geronimovi. Geronimo je chlapec, který nám před 9 roky pomohl v komunitě Puluwas překládat zvěstování evangelia do mayangna. S Geronimem jsme zjistili, že lid mayangna Sauni Bu nemá ve svém jazyce jméno Ježíše Krista. Geronimo, kterému je teď 23 roků, přišel přímo za Zbyňkem a přijal Pána Ježíše Krista. Geronimo i Zbyněk měli velikou radost.

 Naším dalším krokem, který naplňuje vizi kázání mayangna je otevření Youtube kanálu s názvem YULNI YAMNI, což znamená dobrá zpráva nebo dobré slovo. Kanál jsme vytvořili v červenci a postupně, jak je to časově možné, vkládáme kázání a vyučování v mayangna, aby to bylo veřejně dostupné. Pro mayangna, kteří žijí mimo rezervaci a mají často telefony s internetem, a také pro další misionáře, kteří by se mezi mayangna Sauni Bu vydali. Buď si mohou materiály stáhnout z internetu, nebo jim je můžeme na požádání poskytnout.

Adresa na náš nový kanál pro mayangna je

https://www.youtube.com/channel/UCK-gNNu5UZyuAJIKKVcVWzA

Věříme, že vkládání materiálů by mělo být hotové do konce roku.

Nedávno jsem si více do hloubky uvědomila a nově prožila rozměry původní indiánské historie tady v Nikaragui. Většina názvů měst, a také mnohá běžně zde používaná slova, vychází z jazyka NAHUATL, což je jazyk mexických Aztéků. Mísily se zde v Nikaragui (kromě jiných) kmeny Čorotégů (původní obyvatelé i v okolí Jinotegy) a Nahuatl. Nakonec vše pohltila španělština a zůstaly jen názvy měst, řek, míst a několik desítek běžných slov. I slovo „avokádo“ a „čokoláda“ je původně z nahuatl. Aktuálně používaných indiánských dialektů tady v Nikaragui zůstalo asi 9. Jeden z nich je právě dialekt mayangna, se kterým pracujeme. Tam je zřejmý vliv jazyka a kultury Mayů.

Další misijní výjezd je naplánovaný na podzim.

V Nikaragui teď byla velká epidemie malarické horečky dengue i zika i čikunguyi. Děkujeme za modlitby za naši ochranu a zdraví. Také za to, abychom rozpoznávali Boží vůli pro naši rodinu a pro misii mezi mayangna.

S láskou

vaši v Kristu Klingerovi