Naše práce roste

Radka s manželem

Naše keňská misionářka Radka Rusínová shrnuje svou službu za loňský rok:

Za loňský rok se u nás toho událo opravdu hodně. Po návštěvě v České republice, jsme měli v plánu koupit pozemek, který jsme měli vyhlédnutý a dohodnutý ke koupi. Podařilo se nám našetřit nějaké peníze na pořízení pozemku a k tomu jsme získali bezúročnou půjčku od jednoho bratra a sestry z našeho sboru v Čechách. Po našem návratu do Keni jsme však zjistili, že tento vyhlédnutý pozemek již prodali někomu jinému. Pro nás to bylo štěstí v neštěstí, kdy nás Bůh opravdu ochránil. Později jsme totiž zjistili, že pozemek byl prodán najednou dvěma kupujícím. Půjčku jsme proto vrátili s tím, že až najdeme vhodný pozemek, bude nám popřípadě znovu poskytnuta. Cena pozemků však šla koncem loňského roku velmi nahoru, celkem o trojnásobek. Doposud se nám nedaří najít vhodný a cenově dostupný pozemek.

Děti z projektu

S novým rokem se v Keni začaly dít velké změny jak v politice, ve školství, v zákonech, v rozvoji venkova a měst, v ekonomice, a také v imigračním zákoně. Od základu se změnil školský zákon, osnovy, celkový systém výuky, také učebnice. Do budoucna se dá předpokládat, že změny ve školství budou pokračovat. Děti nyní budou končit základní školu v 6. třídě. Poté bude navazovat střední škola – takzvaná junior. Dále pro talentované děti bude střední škola pokračovat, takzvaná senior. Pro nás to znamená velké změny, především nákup nových učebnic a pomůcek. Takže velké finanční náklady navíc. V současné době s námi doma začalo žít 12 dětí, čím nám stouply náklady na provoz domácnosti. Co ještě přidává starost je skutečnost, že v nových zákonech uzákonili zákaz otevírání nebo zakládání nových dětských domovů a center, což nám komplikuje práci. Také zakázali zakládání nových církví a adopce dětí. Celkově se zpřísnily podmínky pro pomoc potřebným dětem.

Celkem máme nyní na základní škole 23 žáků, na střední škole je nyní 7 dětí. Na vysoké škole jsou dva chlapci. V učebním oboru s maturitou je jeden chlapec. A loni nastoupila do školy i naše Kačenka a Abigail. Náš projekt opustila Faiza, která ukončila základní školu s dobrým prospěchem a tím získala stipendium na státní střední škole, kam nastoupila. Tím je o její budoucnost postaráno.

Jsme velice vděční za všechny, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, nejen finančně, ale také modlitbou a pomáhají praktickými radami. Balíčky, které dostaneme z Čech, jak oblečení, tak hračky, jsou vítaným dárkem pro děti. Vítanou pomocí jsou nám také vždy misijní návštěvy. Loni nás navštívily tři mladé křesťanky z Moravy, byly u nás něco přes dva měsíce. Vyzkoušely si u nás nejen misijní práci, ale také využily část svého pobytu na výlety. Sára z této skupiny nafotila sérii fotografií nejen u nás, ale i ve škole a na cestách po Keni. Po návratu domů z pořízených snímků vytvořila kalendář. Z výtěžku prodeje kalendáře jsme pak zakoupili sešity, hygienické potřeby a další věci pro naše děti v projektu. Znovu k nám přijela Vendy Pavláčková a s ní jeden bratr ze Slovenska. Díky této návštěvě a jejich finančnímu daru jsme mohli koupit další jízdní kola a některé školní potřeby pro děti. Chceme také poděkovat pětici mladých z KS Praha, kteří u nás byli v minulosti. Na podzim pro naši misijní službu uspořádali prodejní akci staršího oblečení a hraček. Z výtěžku jsme taktéž mohli některým dětem pořídit jízdní kola.

Nyní k naší farmě, chov králíků nám prosperuje, současný stav je na 186 kusech. Díky tomuto velkému množství je chov nejen zdrojem finančního příjmu do rodiny ale také hlavním zdrojem masa pro naši početnou domácnost. Původní chov nosnic byl zrušen pro stáří slepic, nakoupili jsme pár nových kusů, abychom založili nový chov. Potíž je, že se nové slepice pro chov neosvědčily. Velice se nám nyní daří chov kachen a hus. V loňském roce jsme také začali s chovem holubů. Jeden náš student se o ně velmi dobře stará, je to jeho koníček. Loni se nám narodila tři kůzlata. Pro příbuznost jsme dvě kůzlata dali našemu farmáři, který s námi spolupracuje. Dále máme několik krůt a perliček.

Žel, v loňském roce a už i letos nás navštívili zloději. Musíme nějak zabezpečit pozemek i se zvířaty a tak jsme za sponzorský příspěvek koupili čistokrevného psa na hlídání. V současné době budeme pořizovat dalšího psa díky sponzorskému daru z KS Jindřichův Hradec. Na konci roku 2019 jsme se museli narychlo přestěhovat za velmi nevlídných podmínek. Původní majitel chtěl zničit naše dílo a křivě nás obvinil z ilegálního přechovávání dětí. Naštěstí vše dobře dopadlo, protože Bůh je mocnější. Podařilo se nám narychlo najít nový dům i s dostačujícím pozemkem na přestěhování celé farmy.

Naše duchovní práce velice rychle roste, spravujeme 13 poboček církve, které jsme pomáhali založit. Nadále jezdím střídavě do těchto sborů, kde mám kázání a vyučování. Dále probíhá i spolupráce v Ugandě. Z finančních důvodů jsme pozastavili práci v Tanzánii. V roce 2019 jsme pokřtili třináct lidí, včetně našeho Bairona, který nám pomáhá na bohoslužbách a vede si velice dobře. Rozhodl se, že by v budoucnu chtěl studovat na pastora. Už nyní je mi velkým pomocníkem.

Avšak největší pomocí mi je můj manžel Ben. Jemu patří obrovské díky za jeho pomoc nejen při výchově dětí, ale je velice ochotný pomoci při každém díle. Pomáhá nejen s farmou, správou domu, podle potřeby je i řidičem a vozí mě všude, kam je potřeba. Také se pečlivě stará o kancelářskou práci, o dokumenty, účty a vše ostatní, vše co je důležité pro naši práci. Je nezbytnou součástí na shromážděních ve sborech, kam jezdíme, dostává příležitost ke kázání slova. A je jednatelem a vyjednávačem všude tam, kde mé jazykové znalosti nestačí.

Děkujeme všem příznivcům, sponzorům, modlitebníkům a všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají v naší službě.

Radka, Ben a Kačenka