Pronásledování křesťanů v Číně narůstá

Již mnoho let podporujeme ve spolupráci s organizací Asia Harvest domorodé evangelisty v Číně a sousedních zemích. Před časem jsme odeslali dalších 500 USD od českých dárců a obdrželi jsme čerstvé informace o námi podporovaných služebnících:

Bratr Ši – Čína

54-letý bratr Ši pokračuje společně se svou manželkou ve službě mezi třemi milióny nezasažených lidí z etnika Bouyei v jihozápadní Číně. Méně než 1 % z nich jsou křesťané. Během uplynulých let vedl k Pánu mnoho lidí, ale v současné době zažívá Čína velmi temné časy. Bratr Ši je vystaven soustavnému šikanování a výslechům ze strany Státní bezpečnosti. Většinou musí zůstávat doma, jen občas může uskutečnit nějaké tajné setkání či biblické vyučování. Prosíme, modlete se s námi, aby se změnila jeho osobní situace a on mohl opět začít zvěstovat evangelium.

Bratr Jian – Čína

Bratr Jian slouží mezi více než 20.000 lidmi z etnika Tai Kao v jihozápadní Číně nedaleko od hranic s Maynmarem. Tai Kao neboli „Bílí Tai“ jsou převážně animisté a často uctívají démony. Mohl sdílet evangelium také s lidmi z jiných etnických skupin, jako jsou Achang a Zaiwa. Vzhledem k velké duchovní temnotě kolem něj je boj o postup evangelia hodně obtížný.

Bratr Damber – Bhútán

Byl jedním z prvních obrácených křesťanů ve svém etniku. Po více než 20 let již věrně sdílí evangelium mezi lidem Drukpa, ale také mezi dalšími tibetskými buddhistickými skupinami, jako jsou Lama a Magar. Hodně cestuje, sdílí dobrou zprávu a vychovává nové učedníky. Prosíme, modlete se s námi za pomazání Ducha Svatého pro jeho službu.