Zbyněk Klinger se vrátil vyčerpaný z misijního výjezdu

Zbyněk v džungli

Náš misionář Zbyněk Klinger vyjel spolu s místními křesťany na další evangelizační výpravu mezi domorodé komunity na řece Coco. Daleko od území mayangna, na území indiánů miskito, jsou 4 mayangna komunity Arandak, Wasbusu, Svatipi, Wailaska. Přístup do nich je obtížný, a po řece Lacus se do těchto komunit dá dostat jen v období dešťů, když je dostatek vody. Také je toto odlehlé území známé jako místo, kde je hodně různých druhů komárů a na podzim hodně hadů. Zbyněk měl původně do komunit jet jen s pastorem Fanorem a ještě jedním místním pastorem, ale nakonec jeli se Zbyňkem všichni bratři a sestry z evangelizačního týmu. Komunita Arandak je docela velká, je tam asi 60-70 domů. Tým se rozdělil na 2 skupiny, aby pokryli celou komunitu. Šli od domu k domu, rozdávali USB s biblickým audiem a modlili se za lidi. Během jednoho dne navštívili všechny komunity a ve všech šli od domu k domu. Bylo to hodně namáhavé a Zbyněk byl rád, že mu pomohli ostatní bratři a sestry. 5 lidí přijmulo Pána Ježíše za jejich Spasitele. Lidé byli za USB moc rádi. Biblické lekce jsou nahrané španělsko mayangna a k tomu je nahraný španělsky Nový zákon. Rozdali jsme 120 USB.

Evangelizační shromáždění

Potom začala plánovaná campaňa mezi miskito v komunitách miskito. Bratři a sestry se každý den přesunovali do jiné komunity. Přes den navštěvovali rodiny v komunitě a večer bylo evangelizační shromáždění. Celkem navštívili 8 miskito komunit. 9 lidí odevzdalo jejich životy Pánu Ježíši. I mezi miskito jsme rozdávali USB. Biblické lekce jsou nahrané španělsky a k tomu je Nový zákon v jazyce miskito. Celkově byl Zbyněk 16 dní na misijním výjezdu.

Zbyněk plánuje navštívit mayangna komunitu Arandak na řece Lakus znovu v září. Věříme, že se Slovo Boží zatím rozmnoží a rozroste a že bude v Arandaku připravená sklizeň duší.

Zbyněk se vrátil vyčerpaný, na výjezdu ho hodně štípali komáři ve dne i v noci, nepomohl ani repelent. Mnohokrát na výjezdu zmokl a vrátil se nastydlý. Když byl doma 2 dny, začala mu zimnice, mysleli jsme nejdřív, že je to nějaký druh malárie, ale pak začal mít velký kašel, několik dní nejedl, ztratil chuť i čich, přidaly se bolesti hlavy a bolesti na hrudi. Je pravděpodobné, že to byl virus. Děkujeme, že s námi zůstáváte v modlitbách.

V Kristu Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerů: