Radka Rusínová musí v Keni chránit své hospodářství

Radka s manželem Benem

Zdravím vás po pár týdnech opět z Keni. U nás doma se každý den něco děje, řešíme dlouhodobé záležitosti, i nenadálé situace. Například v posledních dnech jsme při nastupování do našeho auta objevili hada zvaného mamba. Naštěstí jsme si ho brzo všimli a nebyl až tak velký, aby nás mohl ohrozit. Avšak kdyby napadl malou Kačenku, nebo Ebi, bylo by to pro jejich nízký věk fatální. Občas se potýkáme s lidmi kolem našeho domu a blízkého okolí, kteří se nám tu a tam snaží uškodit, a to převážně na hospodářských zvířatech. Nyní máme na pozemku čtyři psy obranáře, kteří jsou pro nás jistou zárukou bezpečí. Vždy nás upozorní na nevítanou návštěvu. Situace kolem koronaviru se tu moc nezměnila, stále platí omezený pohyb lidí a nošení roušek na veřejnosti. Prozatím se větší shromáždění se nekonají. Občas se uskuteční velmi malá shromáždění, kterým můžeme říkat podzemní církev.

Naše domácí škola se úspěšně rozběhla, učitelé, které jsme najali na výuku jsou zodpovědní, a děti jsou spokojené, že se mohou scházet pod střechou našeho domu. V současné době se u nás doma učí celkem 22 dětí, z toho 16 z nich s námi bydlí. Jak to bude dále se státní školou není doposud jasné. Vláda zvažuje, že vzhledem k situaci kolem viru ponechá školy ještě uzavřené. Pravděpodobně se školy otevřou až příští rok. Z důvodu několikaměsíční absence žáků ve výuce to bude mít za následek, že nechají všechny školáky opakovat ročník. Již jsem zjistila, že když děti navštěvují domácí školu, máme možnost zakoupit od ministerstva školství oficiální závěrečné testy pro každý ročník. Když děti úspěšně složí tyto testy, budou moci nastoupit po otevření škol do vyššího ročníku. Netýká se to však posledního 8 ročníku a 4. ročníku střední školy. Děti z těchto tříd budou muset poslední školní rok projít znovu. U nás se tato situace týká pouze jednoho chlapce, který je nyní v 8.třídě základní školy.

Co se týká projektu Jossap a celého hospodářství, vcelku se nám daří. Vylíhlo se nám několik holoubat. Také přibyly nové vrhy králíků. Před pár dny se nám narodil kozlík. Pořídila jsem další kotě pro lov myší a krys, které jsou tu všudypřítomné. Chov slepic jsme museli obnovit a oživit chov. Tak jsme se poohlédli a získali sedm chovných slepic. Občas se nám podaří nějaký dobrý kus z našich zvířat vyměnit za kus, který potřebujeme do našeho chovu pro obnovu a zdravý chov.

Nová elektrocentrála

Děkujeme sdružení misie.cz, které nám poskytlo výtěžek z křesťanské kavárny. Díky tomuto štědrému daru jsme mohli zakoupit dostatečně velkou elektrocentrálu i se všemi potřebnými kabely k zapojení do domu. Agregát nám pokryje celou domácnost energií v případě výpadku elektřiny ze sítě, což je zde velmi časté. Do budoucna by kapacitně mohl zajistit v případě potřeby i školu.

V posledních dnech jsme zahájili sbírku na koupi pozemku pro výstavbu školy přes Nadační fond KMS. Jsme moc vděčni za jejich pomoc. Současně již pomalu připravujeme plánek školy, jak by mohla vypadat, hlavně rozmístění učeben, jídelny, tělocvičny a ostatních potřebných místností pro provoz školy. Máme vize a plány do budoucna za které se modlíme. Věříme, že Bůh má ve správný čas řešení a naplnění plánů a cílů pro celý projekt.

Děkujeme všem, kteří nám již pomohli, pomáhají a jakkoliv se zapojují a podporují nás. Bůh vám žehnej, láska Pánova ať je s vámi.    

Radka, Ben, Kačenka a Ebi

Poslední zprávy od Radky: